Objavljena je javna rasprava o prijedlogu UPU VOLME JUG – zona ugostiteljsko turističke namjene.

 

 

Tekst javne rasprave pročitajte u prilogu.

 

 

PRILOG: