1. S obzirom na situaciju vezano uz COVID-19, te provođenje svih preporuka, zabrana i mjera na svim razinama vlasti i upravljanja, u postupku javne rasprave na prijedlog ovog prostornog plana koja je u tijeku (od 02. ožujka 2020. do 31. ožujka 2020. godine), predviđeno javno izlaganje dana 20. ožujka 2020.godine nije se održalo na predviđeni način.

 

 

 

2. Sukladno naputku Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva (KLASA: 350- 01/20-01/116, od 20. ožujka 2020.godine, javno izlaganje koje je bitan dio postupka javne rasprave, provest će se s odgodom.

 

 

 

3. Javno izlaganje održati će se s promjenom termina (odgodom) i to putem livestream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja.

 

 

 

4. Javno izlaganje o Prijedlogu UPU CENTINERA ZAPAD 1 izvršiti će se putem livestream servisa dana 02.04.2020. godine s početkom u 10:30 sati

 

 

 

5. Lifestream servisu moguće je pristupiti koristeći link koji će se objaviti na službenim stranicama Općine Medulin (www.medulin.hr).

 

 

6. Tokom javnog izlaganja sudionici moći će postavljati pitanja i primjedbe putem dostupnog kontakt broja telefona i skype aplikacije koji će biti objavljen na stranicama Općine Medulin.

 

 

 

LINK NA LIVE STREAM:

 

 

 

 

 

PRILOG: