Objavljen je Javni natječaj za osnivanje prava građenja radi izgradnje sportske dvorane Banjole, na k.č.br. 852/52, zemljište za sport i rekreaciju, površine 9.890 m2 k.o. Pomer, na razdoblje od 99 godina, pod uvjetima i na način određen od strane Općine Medulin i definiran u samome natječaju. Dana, 12. veljače 2019. godine objavljena je promjena dijela teksta natječaja prethodno objavljenog na: http://medulin.hr/javni-natjecaj-osnivanje-prava-gradenja-sportska-dvorana-banjole-bumbiste/.  Promjenu možete pronaći u prilogu ovog teksta.

 

 

 

PRILOG: