reciklaznoReciklažno dvorište je nadzirani i ograđeni prostor namijenjen razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada, koje se moraju odvojeno skladištiti prema vrsti, svojstvu i agregatnom stanju i na kojem će se, uz djelatnost skladištenja, obavljati i djelatnost trgovanja otpadom, a sve sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) i Pravilniku o gospodarenju otpadom (Narodne novine 23/14 i 51/14).

 

Temeljem podnesenog i odobrenog projektnog prijedloga, Općina Medulin je potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. „Građenje reciklažnog dvorišta Kamik“, koji je na snazi od 01. listopada 2018. godine.

 

Sklopljenim Ugovorom se ukupna vrijednost Projekta izgradnje reciklažnog dvorišta Kamik određuje na maksimalno 3.937.905,37 kn.

 

Ugovorom se dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 3.295.667,00 kn, što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta, te navedeni iznos predstavlja 84,9999983% ukupno prihvatljivih troškova Projekta.

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

 

Razdoblje provedbe projekta je od 17. kolovoza 2018. godine do 01. siječnja 2020. godine.

 

Svrha projekta je doprinijeti povećanju stope odvojenog prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

 

Ciljevi projekta su:

  1. Uspostava reciklažnog dvorišta u Općini Medulin i povećanje količine odvojeno prikupljenog otpada;
  2. Upoznavanje stanovništva o ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom;
  3. Educiranje korisnika o pravilnom korištenju reciklažnog dvorišta i odvajanju otpada u kućanstvima na području Općine Medulin.

U sklopu projekta provesti će se sljedeće aktivnosti:

  • izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta
  • informativno-obrazovne aktivnosti
  • aktivnosti promocije i vidljivosti

Reciklažno dvorište će se izgraditi u zoni gospodarske proizvodne namjene Banjole – Kamik.
Ciljana skupina nad kojom bi se provele planirane aktivnosti je 80% stanovništva sa područja općine Medulin svih dobnih skupina.

 

Nakon završetka projekta reciklažnim dvorištem će upravljati tvrtka za komunalnu djelatnost MED EKO SERVIS d.o.o. Sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.: 117/17).

 

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama o projektu, slobodno se obratite na e-mail: opcina@medulin.hr

 

„Zajedno do fondova EU“.

 

 

U PRILOGU POGLEDAJTE I PREUZMITE LETAK O SUSTAVU ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA ZA PRIVATNE IZNAJMLJIVAČE NA HRVATSKOM, ENGLESKOM, NJEMAČKOM I TALIJANSKOM JEZIKU.

 

 

PRILOG:

 

 

Sadržaj objavljen na ovom linku je isključiva odgovornost Općine Medulin i ne predstavlja nužno stav Europske unije.