Objavljujemo ISPRAVAK OBJAVE JAVNE RASPRAVE o Prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Medulin, objavljene u prilogu teksta novosti na našim web stranicama dana 21. prosinca 2015. godine.

Dokumet o predmetnoj Javnoj raspravi sa cijelim tekstom možete naći u prilogu ovog teksta. Uz navedeni dokument nalazi se i ISPRAVAK OBJAVE JAVNE RASPRAVE, na način da se mijenja datum javnog izlaganja koje će se održati 14 siječnja 2016. godine.