Dana 5.10.2020. godine FLAG Istarska batana je objavio 8. po redu FLAG-natječaj u okviru Mjere 3.1.1. Razvoj novih i/ili inovativnih načina prodaje proizvoda, povećanje vrijednosti proizvoda ribarstva i akvakulture te razvoj novih proizvoda iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a za razdoblje 2014. – 2020.

 

 

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore u okviru ovog FLAG-natječaja iznose 343.151,87 HRK uz napomenu kako FLAG zadržava pravo povećanja raspoloživih sredstava u slučaju potrebe.

 

Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 2.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK. Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 50.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

 

 

Osnovni intenzitet javne potpore je 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru projekta, uz sljedeće iznimke:

 • Intenzitet javne potpore za operacije kojima je nositelj projekta javnopravno tijelo iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova.
 • Intenzitet javne potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova ukoliko operacija udovoljava kriterijima zajedničkog interesa, zajedničkog korisnika i ima inovativne značajke, prema potrebi, na lokalnoj razini.
 • U slučaju ulaganja u ugostiteljske objekte i/ili mobilne i/ili montažne objekte brze prehrane i/ili mobilne ribarnice te povezane promidžbene aktivnosti, moguće je ostvariti sljedeće povećanje ukupnog intenziteta potpore:
 • Intenzitet potpore od 80% ukupno prihvatljivih troškova u slučaju zadovoljavanja jednog od gore navedena tri kriterija.
 • Intenzitet potpore od 100% ukupno prihvatljivih troškova u slučaju zadovoljavanja dva gore navedena tri kriterija.

 

 

Prihvatljivi nositelji projekata su fizičke ili pravne osobe u rangu mikro, malog ili srednjeg poduzeća te komunalna poduzeća u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

 

Zainteresirani prijavitelji mogu prijaviti ulaganja u okviru sljedećih aktivnosti:

 1. Izrada mrežne stranice i/ili aplikacije za prodaju proizvoda ribarstva i akvakulture.
 2. Nabava i/ili opremanje specijaliziranih vozila za prodaju proizvoda ribarstva i akvakulture – mobilne ribarnice.
 3. Nabava i/ili opremanje specijaliziranih vozila za prijevoz proizvoda prema kupcima (za stavljanje na tržište) objekata za preradu.
 4. Opremanje ugostiteljskih objekata uključujući nabavu opreme i/ili IKT rješenja za prihvat i/ili pripremu i/ili obradu i/ili očuvanje i/ili skladištenje i/ili prezentaciju proizvoda ribarstva i akvakulture.
 5. Nabava i/ili opremanje mobilnih (vozila, prikolice i sl.) ili montažnih (kontejnerskog tipa i sl.) objekata brze prehrane proizvoda ribarstva i akvakulture („fast food“).
 6. Ulaganja u certificiranje i korištenje postojećih oznaka kvalitete proizvoda ribarstva i akvakulture.
 7. Brendiranje proizvoda ribarstva i akvakulture.
 8. Promidžbene aktivnosti.

 

 

Prijave projekata se podnose od 26.10.2020. do 18.12.2020.

 

 

Sva natječajna dokumentacija dostupna je na web stranici FLAG-a www.lagur-istarska-batana.hr, u rubrici FLAG-natječaji/Aktivni.

 

 

U cilju predstavljanja detalja natječaja te pružanja konzultacija od strane zaposlenika FLAG-a, FLAG Istarska batana poziva zainteresirane na javno predstavljanje koje će se održati na sljedećim lokacijama:

 

 1. MEDULIN, Multimedijalni centar 3mc, Centar 58, srijeda 21.10.2020. u 10.00h
 2. ROVINJ, Velika sala Doma kulture, Trg Maršala Tita 3/II kat, četvrtak 22.10.2020. u 10.00h
 3.  FAŽANA, Multimedijalni centar, 43. istarske divizije 8, petak 23.10.2020. u 10.00h

 

 

PRILOG: