Upravni odjel za EU projekte, međunarodnu suradnju i gospodarstvo

TipDokumentVeličina

doc
OBRAZAC_OM5_Izjava_E_document55k

doc
OBRAZAC_OM19_Zahtjev_za_pristup_informacijama60k

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

Upravni odjel za proračun i financije

TipDokumentVeličina

doc
OBRAZAC IZJAVE_OM_4_NKN_PKO_NUV74k

doc
Obrazac - obročna otplata69k

pdf
Zahtjev za otpis potrazivanja cl. 137 st. 3 OPZ38.1k

Upravni odjel za komunalnu izgradnju i održavanje

Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

TipDokumentVeličina

docx
00-Zahtjev_opće45.2k

docx
01-Građevinska_dozvola46k

docx
02-Građevinska_dozvola_za_pripremne_radove46.4k

docx
03-Izmjene_i_ili_dopune_građevinske_dozvole46.5k

docx
04-Lokacijska_dozvola46k

docx
05-Izmjene_i_ili_dopune_lokacijske_dozvole45.9k

docx
06-Produljenje_građevinske_ili_lokacijske_dozvole45.7k

docx
07-Građevinska_dozvola-promjena_investitora45.7k

docx
08-Rješenje_o_utvrđivanju_građevne_čestice45.5k

docx
09-Dozvola_o_promjeni_namjene_i_uporabi_građevine45.9k

docx
10-Uporabna_dozvola46.3k

docx
11-Privremena_uporabna_dozvola46.4k

docx
12-Uporabna_dozvola_za_dio_građevine46.5k

docx
13-Uporabna_dozvole_za_građevine_izgrađene_na_temelju_akta_za_građenje_izdanog_do_1.10.200745.8k

docx
14-Uporabna_dozvole_za_građevine_izgrađene_do_15.02.196847.8k

docx
15-Uporabna_dozvole_za_građevine_izgrađene_rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi45.6k

docx
16-Uporabna_dozvole_za_građevine_izgrađene_koje_je_RH_stekla_u_svrhu_stambenog_zbrinjavanja45.9k

docx
17-Uporabna_dozvole_za_građevine_čiji_je_akt_za_građenje_uništen_ili_nedostupan45.8k

docx
18-Lokacijska_informacija__49k

docx
19-Zahtjev za utvrdjivanje medja45.4k

docx
20-Izvod iz prostornog plana48.1k

docx
21-Potvrda_glavnog_projekta45.8k

docx
22-Potvrda_parcelacijskog_elaborata45.7k

docx
23-Prijava početka građenja47.1k

docx
24-Prijava_uklanjanja_građevine45.8k

docx
25-Prijava_početka_pokusnog_rada45.4k

docx
26-Zahtjev za prosirenjem gradjevinskog podrucja45.4k

docx
27-Prijava početka ili nastavka radova prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima45.3k

docx
28-Potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina - etažiranje45.6k

docx
29- Zahtjev za potvrdu o dostavljenom izvješću nadzornog inženjera45.3k

docx
30-Zahtjev za izdavanje uvjerenja o statusu - namjeni zemljišta__49.3k

docx
31-Zahtjev za prijepis45.5k

docx
32-Obustava postupka45.3k

docx
33-Potvrda pravomoćnosti45.3k

docx
33-Suglasnost Povjerenstva za arhitektonsku uspješnost49.4k

pdf
34-Plaćanje upravnih pristojbi222.2k