TipFolder / DokumentDatumVeličina

dir
GLASNIK OPCINE MEDULIN    

dir
IZBORI    

dir
MJESNI ODBORI    

dir
OPCINSKA UPRAVA    

dir
OPCINSKO VIJECE    

dir
PRISTUP INFORMACIJAMA    

dir
RAD UPRAVE    

dir
SAVJET MLADIH    

dir
VIZULA Dokumenti    

dir
VIZULA Nabava    
TipFolder / DokumentVeličina

pdf
0_ Plan nabave za 2018 godinu679.5k

pdf
01 OGLAS_ponovna_javna_rasprava (1)241k

pdf
01 Odluka o izradi UPU Centinera zapad 1367.1k

xls
01 PRORAČUN 2018 - NASLOVNA STRANA31k

xls
01 REBALANS I 2017 - NASLOVNA STRANA31k

zip
01 SIJECANJ 20101.7M

zip
01 SIJECANJ 20116M

zip
01 SIJECANJ 20124.9M

rar
01 SIJECANJ 20132.1M

zip
01 SIJECANJ 2014179.7k

zip
01 SIJECANJ 20153.2M

zip
01 SIJECANJ 20163.6M

zip
01 SIJEČANJ 20173.9M

pdf
01 SIJEČANJ 20181.2M

doc
1 Zahtjev za pristup informacijama60.5k

pdf
01 sjednica-konstituirajuca 12-6-201392.1k

pdf
1 sjednica 07-06-201749.6k

pdf
1 sjednica 07-06-2017346.5k

pdf
01 sjednica 12-6-20131013.4k

pdf
1-20101.2M

pdf
1_I Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu780.6k

doc
1_PROGRAM_JAVNIH_POTREBA_U_SPORTU_200981.5k

docx
1_ Porez na nekretnine - Neizgrađeno građevinsko zemljište_ obrazac41.1k

pdf
02 Odluka o izradi UPU Centinera zapad 2343.4k

xls
02 PRORAČUN 2018 - OPĆI DIO46k

xls
02 REBALANS I 2017- OPĆI DIO43.5k

zip
02 VELJACA 20102M

rar
02 VELJACA 201110.8M

zip
02 VELJACA 201240.5M

zip
02 VELJACA 20131.4M

zip
02 VELJACA 2014961.8k

zip
02 VELJACA 20152.4M

zip
02 VELJACA 20165.1M

zip
02 VELJAČA 20177.7M

pdf
02 VELJAČA 2018809k

doc
2 Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije63k

pdf
2 sjednica 12-06-2017304.6k

pdf
2 sjednica 12-06-2017311.3k

pdf
02 sjednica 28-6-201361.1k

pdf
02 sjednica 28-6-20131M

pdf
2-20103.2M

pdf
2_II Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu781.3k

doc
2_PROGRAM_JAVNIH_POTREBA_U_KULTURI_200953k

docx
2_ Porez na nekretnine - Poslovni prostor_obrazac43.9k

rar
03 OZUJAK 20101.1M

rar
03 OZUJAK 20115.3M

rar
03 OZUJAK 20128.3M

rar
03 OZUJAK 20132.2M

rar
03 OZUJAK 20144.8M

zip
03 OZUJAK 20156M

zip
03 OZUJAK 20164.2M

pdf
03 OŽUJAK 2018703.5k

zip
03 OŽUJKA 20177.5M

xlsx
03 PRORAČUN 2018 - POSEBNI DIO338k

xls
03 REBALANS I 2017 - POSEBAN DIO332.5k

doc
3 Zahtjev za ponovnu uporabu informacija61.5k

pdf
03 sjednica 5-9-201360.6k

pdf
03 sjednica 5-9-20131.3M

pdf
3 sjednica 30-06-2017310.4k

pdf
3 sjednica 30-06-2017343.8k

pdf
3-2010362.6k

pdf
3_III Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu785.2k

doc
3_PROGRAM_JAVNIH_POTREBA_UDRUGE_GRADANA_200950.5k

docx
3_Porez na nekretnine - Stambeni prostor_obrazac44.2k

xls
04 PRORAČUN 2018 - PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA123.5k

doc
04 REBALANS I 2017 - ZAVRŠNE ODREDBE26k

rar
04 TRAVANJ 20102.8M

zip
04 TRAVANJ 201117.1M

zip
04 TRAVANJ 20125.4M

rar
04 TRAVANJ 20132.9M

zip
04 TRAVANJ 20143M

zip
04 TRAVANJ 20156M

zip
04 TRAVANJ 20162.6M

pdf
04 TRAVANJ 201710M

pdf
04 TRAVANJ 2018714.9k

pdf
4 sjednica 06-09-2017318.5k

pdf
4 sjednica 06-09-2017301k

pdf
04 sjednica 24-10-201360.1k

pdf
04 sjednica 24-10-20131.1M

pdf
4-2010163.2k

doc
4.SOCIJALNI_PROGRAM_OPCINE_MEDULIN_2009118.5k

pdf
4_IV Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu788.6k

rar
05 SVIBANJ 2010 - drugi dio9.6M

rar
05 SVIBANJ 2010 - prvi dio8.7M

zip
05 SVIBANJ 201113.9M

zip
05 SVIBANJ 201221.7M

rar
05 SVIBANJ 20133.8M

zip
05 SVIBANJ 20142.8M

zip
05 SVIBANJ 20152.9M

zip
05 SVIBANJ 20166.1M

pdf
05 SVIBANJ 20178.6M

pdf
05 SVIBANJ 2018894.9k

doc
05 ZAVRŠNE ODREDBE PRORAČUN 201826k

pdf
05 sjednica-tematska 4-12-201358.2k

pdf
5 sjednica 23-10- 2017317.9k

pdf
5 sjednica 23-10-2017343.2k

pdf
05 sjednica tematska 4-12-2013729.9k

pdf
5-2010739.8k

doc
5_PROGRAM_JAVNIH_POTREBA_U_OBRAZOVANJU__200952.5k

pdf
5_V Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu711.3k

zip
06 LIPANJ 20091001.6k

zip
06 LIPANJ 20101.3M

rar
06 LIPANJ 20112M

zip
06 LIPANJ 201218.7M

rar
06 LIPANJ 20131.6M

zip
06 LIPANJ 20141.1M

zip
06 LIPANJ 20151.9M

zip
06 LIPANJ 20163.8M

pdf
06 LIPANJ 20178.7M

pdf
06 LIPANJ 2018435.7k

pdf
6 sjednica 15-11-2017318.9k

pdf
6 sjednica 15-11-2017296.6k

pdf
06 sjednica 18-12-201372.9k

pdf
06 sjednica 18-12-201397.8k

pdf
6-2010237.6k

pdf
6_VI Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu855.2k

zip
07 SRPANJ 20091.8M

zip
07 SRPANJ 20102.2M

zip
07 SRPANJ 20116.7M

zip
07 SRPANJ 201236M

zip
07 SRPANJ 20131013.4k

zip
07 SRPANJ 20141.5M

zip
07 SRPANJ 20151.6M

zip
07 SRPANJ 20163.6M

pdf
07 SRPANJ 2017933.4k

pdf
07 SRPANJ 2018322.6k

pdf
07 sjednica 13-3-2014241.7k

pdf
07 sjednica 13-3-2014102.7k

pdf
7 sjednica 21-12-2017318.5k

pdf
7 sjednica 21-12-2017348.2k

pdf
7-2010136.3k

pdf
7_VII Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu865.3k

zip
08 KOLOVOZ 2009551.9k

rar
08 KOLOVOZ 20101.9M

zip
08 KOLOVOZ 20111013.5k

rar
08 KOLOVOZ 201210.7M

rar
08 KOLOVOZ 20131.4M

zip
08 KOLOVOZ 2014743.3k

zip
08 KOLOVOZ 20152.5M

zip
08 KOLOVOZ 20161.7M

zip
08 KOLOVOZ 20175.3M

pdf
08 KOLOVOZ 2018661.8k

pdf
08 sjednica 22-05-2014113.4k

pdf
08 sjednica 22-5-201463.3k

pdf
8 sjednica 31-01-2018312.2k

pdf
8 sjednica 31-01-2018157.3k

pdf
8-2010170.2k

pdf
8_VIII Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu965k

zip
09 RUJAN 20092.6M

rar
09 RUJAN 20102.2M

zip
09 RUJAN 20116.7M

rar
09 RUJAN 20129.5M

rar
09 RUJAN 2013518.1k

zip
09 RUJAN 2014891.1k

zip
09 RUJAN 20152.8M

zip
09 RUJAN 20162.1M

zip
09 RUJAN 20173.8M

pdf
09 RUJAN 2018597.3k

pdf
09 sjednica 11-06-201474k

pdf
09 sjednica 11-6-201458.1k

pdf
9 sjednica 12-02-2018329.9k

pdf
9 sjednica 12-02-2018134.3k

pdf
9-2010578k

pdf
9_IX Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu980.5k

zip
10 LISTOPAD 20093.7M

zip
10 LISTOPAD 20101.9M

zip
10 LISTOPAD 20113.4M

rar
10 LISTOPAD 201225.5M

zip
10 LISTOPAD 2013311k

zip
10 LISTOPAD 20146.8M

zip
10 LISTOPAD 20153.4M

zip
10 LISTOPAD 20164M

zip
10 LISTOPAD 20174.2M

pdf
10 LISTOPAD 2018554.3k

pdf
10 sjednica 6-8-2014241.2k

pdf
10 sjednica 6-8-201499.5k

pdf
10 sjednica 14-04-2018116.5k

pdf
10 sjednica 14-04-2018132.2k

pdf
10_X Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu972.1k

zip
11 STUDENI 20091.8M

rar
11 STUDENI 20102.8M

rar
11 STUDENI 20119.3M

rar
11 STUDENI 201218M

rar
11 STUDENI 20131M

zip
11 STUDENI 20143.3M

zip
11 STUDENI 20152.1M

zip
11 STUDENI 20162M

zip
11 STUDENI 20173.4M

pdf
11 STUDENI 2018776.6k

pdf
11 sjednica 09-05-2018125.1k

pdf
11 sjednica 09-05-2018183.2k

pdf
11 sjednica 25-09-2014103.5k

pdf
11 sjednica 25-9-201464.9k

pdf
11_XI Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu996.4k

zip
12 PROSINAC 20092.5M

rar
12 PROSINAC 20104.1M

zip
12 PROSINAC 201112.7M

rar
12 PROSINAC 201219.7M

rar
12 PROSINAC 20131.2M

zip
12 PROSINAC 20142.8M

zip
12 PROSINAC 20151k

zip
12 PROSINAC 20164.9M

zip
12 PROSINAC 201711.6M

pdf
12 sjednica 06-06-2018123.9k

pdf
12 sjednica 06-06-2018172.1k

pdf
12 sjednica 30-10-2014229.8k

pdf
12 sjednica 30-10-2014 i 6-11-201497.1k

pdf
12 sjednica nastavak-poziv i dnevni red 06-11-2014228.9k

pdf
12_XII Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu1005.2k

pdf
13 sjednica 12-06-2018132k

pdf
13 sjednica 27-11-2014110.8k

pdf
13 svečana sjednica 12-06-2018304.3k

pdf
14 sjednica 19-07-2018128.9k

pdf
14 sjednica 19-07-2018236.9k

pdf
14 sjednica 23-12-2014282k

pdf
14 sjednica 23-12-2014223.6k

pdf
15 sjednica 05-03-2015283.4k

pdf
15 sjednica 06-08-2018103.6k

pdf
15 sjednica 06-08-2018128.8k

pdf
15 sjednica 5-3-2015103.9k

pdf
16 sjednica 06-09-2018124k

pdf
16 sjednica 06-09-2018168.2k

pdf
16 sjednica 26-3-2015279k

pdf
16 sjednica 26-3-2015383.5k

pdf
17 sjednica 06-11-2018123.9k

pdf
17 sjednica 27-04-2015239k

pdf
17 sjednica 27-4-2015229.8k

pdf
18 sjednica 11-06-2015226.5k

pdf
18 sjednica 11-06-2015310.1k

pdf
19 sjednica 27-07-2015239.9k

pdf
19 sjednica 27-07-2015299k

pdf
20 sjednica 06-10-2015235.3k

pdf
20 sjednica 6-10-2015188.2k

pdf
21 sjednica 03-12-2015230.2k

pdf
21 sjednica 03-12-2015261.7k

pdf
22 sjednica 23-12-2015232.7k

pdf
22 sjednica 23-12-2015274.1k

pdf
23 sjednica 30-12-2015230.4k

pdf
23 sjednica 30-12-2015260.7k

pdf
24 sjednica - 04-03-2016294.1k

pdf
24 sjednica 04-03-2016238.2k

pdf
25 sjednica - 12-05-2016255.7k

pdf
25 sjednica 21-04-2016271.5k

pdf
26 sjednica 09-06-2016269.3k

pdf
26 sjednica 09-06-2016289.4k

pdf
27 sjednica 13-06-2016258k

pdf
27 sjednica 13-06-2016354.1k

pdf
28 sjednica 04-08-2016269.8k

pdf
28 sjednica 04-08-2016295k

pdf
29 sjednica 27-10-2016319.1k

pdf
29 sjednica 27-10-2016368.4k

pdf
30 sjednica 30-11-2016314.4k

pdf
30 sjednica 30-11-2016340.4k

pdf
31 sjednica 29-12-2016317.2k

pdf
31 sjednica 29-12-2016367k

pdf
32 sjednica 28-03-2017319.5k

pdf
32 sjednica 28-03-2017380.4k

pdf
Aktivnosti Savjeta mladih u 2011185.7k

pdf
Alen Bernobic71.1k

pdf
BILJESKE 2015167.8k

doc
BILJEŠKE 2017204.5k

doc
Biljeske uz financijska izvjesca202k

pdf
Campanoz-ponovna_javna_rasprava_21.11.201221.3k

rar
Ciljane izmjene i dopune PPUO Medulin-prijedlog plana za javnu raspravu13M

rar
Ciljane izmjene i dopune PPUO Medulin-prijedlog plana za javnu raspravu13M

rar
Ciljane izmjene i dopune PPUO Medulin 8-201611.9M

pdf
Cjenik Med BIKE de458k

pdf
Cjenik Med BIKE eng358.4k

pdf
Cjenik Med BIKE hr408.8k

pdf
Cjenik Med BIKE it357.6k

pdf
Claudio Zuccon polugodišnje izvješće1M

pdf
Claudio_Zuccon_web132.5k

pdf
Come si utilizza Med BIKE - IT576.1k

zip
DPU Strana- usvojen_340.5M

rar
DPU Volme Scuza (SN 02 09)14.7M

pdf
Davor Zoricic_1411.1k

pdf
Divna_Radolovic_Rosanda_web874.9k

pdf
Divna_scan-za web486.8k

pdf
Donacije 201353.3k

pdf
Donacije 201453.6k

pdf
Donacije 201557.3k

zip
Donacije 201649.7k

zip
Donacije 201744.6k

jpg
Dopis Hrvatskih voda – izgradnja kanalizacijskog sustava Banjola255.2k

jpg
Dopis Hrvatskih voda – izgradnja kanalizacijskog sustava Premantura268k

pdf
Dragan Modrušan polugodišnje izvješće94.4k

pdf
Drazen Misković polugodišnje izvješće1.4M

pdf
Drazen_Miskovic_web1.6M

pdf
Emil Jukopila_1100.7k

xls
Financijski_plan_prijava_programa_javnih_potreba_201434k

xls
Financijski izvještaj za 20161.3M

pdf
GODISNJI OBRACUN PRORACUNA 2015. GODINA651.9k

pdf
Godisnja financijska izvjesca 2016 Claudio Zuccon1.2M

pdf
Godisnja financijska izvjesca 2016 Davor Zoričić913.8k

zip
Godisnja financijska izvjesca 2016 Emil Jukopila5.7M

pdf
Godisnja financijska izvjesca 2016 Matija Medica1.2M

zip
Godisnja financijska izvjesca 2016 Milovan Jovan9.2M

pdf
Godisnja financijska izvjesca 2016 Mirna Leveric1.1M

zip
Godisnja financijska izvjesca 2016 Neven Iveša7.7M

pdf
Godisnja financijska izvjesca 2017 Emil Jukopila15.3M

pdf
Godisnja financijska izvjesca za 2016 Drazen Miskovic1.1M

pdf
Godisnja financijska izvjesca za 2016 Verica Vidmar1.1M

pdf
Godisnja izvjesca za 2015 Claudio Zuccon1.1M

pdf
Godisnja izvjesca za 2015 Drazen Miskovic905.8k

pdf
Godisnja izvjesca za 2015 Klaudio Privrat1.2M

pdf
Godisnja izvjesca za 2015 Matija Medica1.1M

pdf
Godisnja izvjesca za 2015 Mirna Leveric9.4M

pdf
Godisnja izvjesca za 2015 Verica Vidmar1.2M

pdf
Godisnja izvjsca za 2015 Divna Radolovic Rosanda1M

pdf
Godisnji_plan_objave_natjecaja_2016382.3k

pdf
Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna 2014745k

pdf
Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna OM za 2012. godinu441k

pdf
Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna OM za 2013. godinu573.7k

pdf
Godisnji plan upravljanja pom. dobrom u OM za 2015.g.II.izm.idop-grafdio6.9M

pdf
Godisnji plan upravljanja pomorskim dobrom OPMedulin za 2015.II.izmjidop1003.3k

pdf
Godisnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2016998.3k

pdf
Godisnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2016 - GRAFICKI DIO6.5M

pdf
Godisnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2014.-III.izmjene i dopune4.4M

pdf
Godisnji plan upravljanja pomorskim odbrom za 2014.-III.izmjene i dopune-gra10.3M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2017 - Claudio Zuccon1.4M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2017 - Danijela Žgomba712.1k

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2017 - Dragan Modrušan1.3M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2017 - Josip Urti1.3M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2017 - Leverić Mirna1.3M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2017 - Matija Medica1.3M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2017 - Mišković Dražen1.4M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2017 - Paola Šimunović1.2M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2017 - Valter Blašković1.3M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2017 - Verica Vidmar1.4M

pdf
Godišnja izvješća za 2016 Divna Radolović Rosanda1.3M

pdf
Godišnje izvješće za 2017 Divna Radolović Rosanda1.1M

pdf
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu2.2M

pdf
Godišnji obračun proračuna 2016642.1k

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom 2013353.1k

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM 2017 - I Izmjene i dopune - GRAFIČKI DIO6.7M

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2017 - GRAFIČKI DIO6.7M

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2017 - I Izmjene i dopune - TEKSTUALNI DIO667.2k

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2017 - TEKSTUALNI DIO653.6k

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2018. g. - GRAFIČKI DIO6.8M

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2018. g. - I. izmjene i dopune - GRAFIČKI DIO6.8M

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2018. g. - II. izmjene i dopune - GRAFIČKI DIO6.8M

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2019. g. - GRAFIČKI DIO6.9M

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2019. g. - TEKSTUALNI DIO621k

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Medulin za 2018. g. - I. izmjene i dopune - TEKSTUALNI DIO611.1k

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Medulin za 2018. g. - II. izmjene i dopune - TEKSTUALNI DIO614.8k

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Medulin za 2018. g. - TEKSTUALNI DIO675.1k

pdf
Grafički dio Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom 20136.7M

pdf
How to use Med Bike - EN302.9k

pdf
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN ZA 2016. GODINU561.5k

pdf
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN ZA 2017. GODINU422.1k

pdf
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN ZA 2018. GODINU1.8M

pdf
II. IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA OPCINE MEDULIN ZA 2016. GODINU570.1k

pdf
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Medulin za 2018. godinu1.8M

pdf
II. PONOVNA JAVNA RASPRAVA UPU POMER270.9k

pdf
I_ Dopuna Plana savjetovanja s javnošću za 2018207.9k

pdf
IiD UPU Banjole Kamik - Izvjesce o javnoj raspravi1.8M

pdf
Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za mjesne odbore objavilo je privremene izborne rezultate izbora za vijeća mjesnih odbora, koji su provedeni dana 21 listopada 2018 godine370.1k

pdf
Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Medulin za 2018. godinu200.3k

pdf
Izvjesce_o_provedenom_savjetovanju_Strateski_plan191.2k

pdf
Izvjesce o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu UPU KRASE1.3M

pdf
Izvjestaj NV Emila Jukopile za 2014 s prilozima2.5M

pdf
Izvjestaj NV Neven Ivesa za 20141.7M

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2010 god od srpnja do prosinca123k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2011 god od siječnja do lipnja108.7k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2011 god od srpnja do prosinca142.7k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2012 god od siječnja do lipnja464.1k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2012 god od srpnja do prosinca804.5k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2013 god od siječnja do lipnja621.7k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2015 god od siječnja do lipnja570.9k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2015 god od srpnja do prosinca627.3k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2016 god od siječnja do lipnja534.2k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2016 god od srpnja do prosinca2.4M

zip
Izvještaj o radu načelnika 2017 god od siječnja do lipnja534k

pdf
Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja94.2k

pdf
Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Medulin za 2015 godinu155.5k

pdf
Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Medulin za 2016 godinu320.6k

rar
Izvješće o radu načelnika 2017 god od srpnja do prosinca4.5M

rar
Izvješće o radu načelnika 2018 god od siječnja do lipnja330.5k

pdf
Izvješće o visini troškova lokalnih izbora i načinu njihova korištenja41.4k

pdf
JAVNA RASPRAVA76.3k

pdf
JAVNA RASPRAVA UPU KRASE268.4k

pdf
Javna rasprava (1)276.1k

pdf
Javna rasprava o Prijedlogu UPU naselja Pjescana Uvala269.7k

pdf
Javna rasprava o prijedlogu UPU VOLME JUG zona ugostiteljsko - turističke namjene2M

pdf
Javni_poziv-nagrade_priznanja_201278.6k

pdf
Josip Urti polugodišnje izvješće77.5k

pdf
Jovan_Milovan28.7k

pdf
Kako se koristi Med Bike - HR346.4k

rar
Kamenjak14.3M

pdf
Klaudio_Privrat_web133k

pdf
Konačni rezultati izbora za općinskog načelnika194.8k

pdf
Konačni rezultati izbora za općinsko vijeće341.3k

pdf
KoordinacijaMO_04.07.2012289k

pdf
KoordinacijaMO_18.05.2012417.2k

pdf
Koordinacija_mjesnih_odbora_01_03_201273.1k

pdf
Koordinacija_mjesnih_odbora_01_12_201180.6k

pdf
Koordinacija_mjesnih_odbora_02_02_2012199.4k

pdf
Koordinacija_mjesnih_odbora_05_01_201262.8k

pdf
Koordinacija_mjesnih_odbora_12_04_2012231.1k

pdf
Lokalni_program_djelovanja_2014-202010.1M

pdf
Matija Medica polugodišnje izvješće85.8k

pdf
Matija_Medica_web150.4k

pdf
Medinfo_201.1M

pdf
Medinfo_211.2M

pdf
Medinfo_222M

pdf
Medinfo_232.1M

pdf
Medinfo_245.6M

pdf
Medinfo_251.6M

pdf
Medinfo_265.6M

pdf
Medinfo_273.7M

pdf
Medinfo_282.8M

pdf
Medinfo_295M

pdf
Medinfo_303.8M

pdf
Medinfo_312.4M

pdf
Medinfo_323.3M

pdf
Medinfo_334.6M

pdf
Medinfo_344M

pdf
Medinfo_354.3M

pdf
Medinfo_366.1M

pdf
Medinfo_376.8M

pdf
Medinfo_384.7M

pdf
Medinfo_393.6M

pdf
Medinfo_405.9M

pdf
Medinfo_418.1M

pdf
Medinfo_424.7M

pdf
Medinfo_435.6M

pdf
Medinfo_444.9M

pdf
Medinfo_457.6M

pdf
Medinfo_464.3M

pdf
Medinfo_475.6M

pdf
Medinfo_485.2M

pdf
Medinfo_494.9M

pdf
Medinfo_506.1M

pdf
Medinfo_517.7M

pdf
Medinfo_525.4M

pdf
Medinfo_537.9M

pdf
Medinfo_5410.1M

pdf
Milovan Jovan_1940.7k

pdf
Milovan_Jovan_web925.6k

pdf
Mirna Leverić polugodišnje izvješće124.1k

pdf
Mirna_Leveric_web140.1k

pdf
NADOPUNA ZAHTJEVA ZA 2016. - IZJAVA KOMUNALNIM REDARIMA 201538.1k

pdf
NADOPUNA ZAHTJEVA ZA 2016.-porez na tvrtku31k

rtf
NADOPUNA ZAHTJEVA ZA 2017 - čl 21 st 3 alineja 163.5k

rtf
NADOPUNA ZAHTJEVA ZA 2017 - čl 21 st 3 alineja 1 - IZJAVA - porez na tvrtku58.4k

doc
NADOPUNA ZAHTJEVA ZA 2017 - čl 21 st 3 alineja 838k

doc
NADOPUNA ZAHTJEVA ZA 2017 - čl 21 st 3 alineja 8 - IZJAVA - komunalnim redarima37.5k

rtf
NADOPUNA ZAHTJEVA ZA 2019. - čl 21 st 3 alineja 163.9k

doc
NADOPUNA ZAHTJEVA ZA 2019. - čl 21 st 3 alineja 839k

pdf
Nagrade i priznanja u 2011 god53.8k

pdf
Nagrade i priznanja u 2012 god222.6k

pdf
Nagrade i priznanja u 2014 god70k

pdf
Natjecaj_javne_potrebe_udruge_201649.2k

pdf
Neven Ivesa185.8k

pdf
Neven_Ivesa_web580.3k

pdf
Nezakonite_zgrade167.5k

pdf
OBJAVA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA I ZBIRNIH KANDIDACIJSKIH LISTA744.8k

doc
OBRAZAC OM06 Zahtjev za prosirenjem gradjevinskog podrucja59k

doc
OBRAZAC OM07 Zahtjev za utvrdjivanje medja62k

doc
OBRAZAC OM08 Zahtjev za obrocnu otplatu komunalnog doprinosa 259.5k

doc
OBRAZAC OM 08.1 - Izjava o nacinu placanja komunalnog doprinosa za ozakonjenju zgradu68k

doc
OBRAZAC OM23 - Zahtjev za izavanje posebnih uvijeta67k

doc
OBRAZAC OM24 - Zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta68k

doc
OBRAZAC_OM09_zahtjev_za_natjecaj_zakup_zemljista_kiosci_i_standovi61.5k

doc
OBRAZAC_OM1_Zahtjev sufinanciranje vrtica - nadopunjeni - 05-201363.5k

docx
OBRAZAC_OM2_Zahtjev za isplatu naknade za novorodjence39.5k

doc
OBRAZAC_OM3_Zahtjev za socijalno pomoc77.5k

doc
OBRAZAC_OM5_Izjava_E_document55k

doc
OBRAZAC_OM10_Zahtjev_za_koristenje_javne_povrsine_kiosci_i_sl73k

doc
OBRAZAC_OM11_Zahtjev_za_zauzimanje_javne_povrsine63.5k

doc
OBRAZAC_OM12_Zahtjev_prekop_javne_povrsine67k

doc
OBRAZAC_OM13_Zahtjev_uklanjanje_ili_sijecu_stabla64.5k

doc
OBRAZAC_OM14_Zahtjev_zauzimanje_javne_povrsine_u_svrhu_gradjenja66.5k

doc
OBRAZAC_OM15_Zahtjev_za_zauzimanje_javne_povrsine_manifestacije64k

doc
OBRAZAC_OM16_Zahtjev_za_produzenje_radnog_vremena_ugostiteljskog_objekta62k

doc
OBRAZAC_OM17_Zahtjev_za_postavljanje_standa_privatna_parcela63.5k

doc
OBRAZAC_OM18_Zahtjev za odradjivanjem obveze student stipendist59.5k

doc
OBRAZAC_OM19_Zahtjev_za_pristup_informacijama60k

doc
OBRAZAC_OM20_Zahtjev_za_prikljucak_poljoprivrede_i_zahtjev_suglasnost70.5k

doc
OBRAZAC_OM21_Zahtjev_ za_prikljucak_na_vodoopskrbu75.5k

doc
OBRAZAC_OM22_Zahtjev_za_donosenje_rjesenja_o_obracunu_naknade_za_prikljucenje69.5k

doc
OBRAZAC_OM_4_Izjava_NKK_PKO_dopunjeni64.5k

pdf
OGLAS - DRUGA PONOVNA JAVNA RASPRAVA UPU BANJOLE274.7k

pdf
OGLAS - DRUGA PONOVNA JAVNA RASPRAVA UPU PJESCANA UVALA273.6k

pdf
OGLAS - JAVNA RASPRAVA Ciljane izmjene i dopune PPUO Medulin168.8k

pdf
OGLAS - JAVNA RASPRAVA Ciljane izmjene i dopune PPUO Medulin168.8k

pdf
OGLAS - JAVNA RASPRAVA ID UPU BANJOLE KAMIK268.6k

pdf
OGLAS - PONOVNA JAVNA RASPRAVA UPU PJESCANA UVALA275.7k

pdf
OGLAS ISPRAVAK-Ciljane izmjene PPUO68.9k

pdf
OGLAS ISPRAVAK-Ciljane izmjene PPUO68.9k

pdf
OGLAS_PONOVNA_JAVNA_RASPRAVA_Ciljane_izmjene_i_dopune PPUO Medulin284.6k

pdf
OGLAS_PONOVNA_JAVNA_RASPRAVA_UPU_PREMANTURA_ZAPAD279k

pdf
OGLAS_PONOVNA_JAVNA_RASPRAVA_UPU_VINKURAN281.3k

pdf
OGLAS_ponovna_javna_rasprava Prijedlog UPU KRASE- zona ugostiteljsko turističke namjene241k

pdf
OGLAS javna rasprava281.3k

pdf
Obavijest_o_upisu_kandidata_za_spasioce_za_2016. - II366.2k

pdf
Obavijest_o_upisu_kandidata_za_spasioce_za_2016._g170.5k

pdf
Obavijest biracima o provedbi izbora238.8k

pdf
Obavijest biracima o provedbi izbora 279.3k

pdf
Obavijest kandidatima o dezurstvu izbornog povjerenstva162.6k

pdf
Obavijest kandidatima za SSOM za 2013. 2.1M

pdf
Obavijest o dežurstvu izbornog povjerenstva110.9k

pdf
Obavijest o dežurstvu povjerenstva - lokalni izbori 2017125.2k

pdf
Obavijest o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava, lokalni izbori 2017142.9k

pdf
Obavijest o radnom vremenu Matičnog ureda Pula347.2k

pdf
Obavijest o upisu kandidata u prometnu jedinicu mladeži Općine Medulin za 2013 god269.4k

pdf
Obavijest o upisu kandidata u prometnu jedinicu mladeži Općine Medulin za 2016 godinu350.1k

doc
Obavjest_o_natjecaju_javnepotrebe_OM_201334.5k

pdf
Objava biracima563.8k

pdf
Obrasci financijskih izvjestaja 2015 v 4.1.0420k

doc
Obrazac - obročna otplata69k

xlsx
Obrazac UDJ 2017686.8k

doc
Obrazac_135k

doc
Obrazac_1_137.5k

doc
Obrazac_1_opisni_OBJAVA11.8M

xls
Obrazac_2_proracun1.7M

doc
Obrazac_3_izjava_nepostojanje_dvostrukog_fin._OBJ1.6M

doc
Obrazac_4_izjava_partnerstvo1.6M

doc
Obrazac_KNJIGA_OBJ1.7M

doc
Obrazac_za_prijave_programa_javnih_potreba_201476k

doc
Obrazac savjetovanja s javnošću - Prijedlog Etičkog kodeksa dužnosnika49k

doc
Obrazac savjetovanja s javnošću - Prijedlog Etičkog kodeksa dužnosnika49k

doc
Obrazac savjetovanja s javnošću - Prijedlog Etičkog kodeksa dužnosnika49k

doc
Obrazac savjetovanja s javnošću - Prijedlog Etičkog kodeksa službenika i namještenika48.5k

doc
Obrazac savjetovanja s javnošću - Prijedlog Etičkog kodeksa službenika i namještenika48.5k

doc
Obrazac savjetovanja s javnošću - Prijedlog Etičkog kodeksa službenika i namještenika48.5k

doc
Obrazac savjetovanja s javnošću - Prijedlog strateškog razvojnog programa do 202046k

pdf
Obvezatne upute I - nacin uredjivanja birackog mjesta164.5k

pdf
Obvezatne upute II - glasovanje nepismenih i dr. osoba 167.9k

pdf
Obvezatne upute III - rokovi 165.3k

pdf
Obvezatne upute IV - promatraci173.7k

pdf
Odluka - Osoba zadužena za nepravilnosti u Općini Medulin167.2k

pdf
Odluka ID UPU KRASE271k

pdf
Odluka UPU CENTINERE MEDULIN417.3k

pdf
Odluka_Javni_natjecaj_2016449.6k

pdf
Odluka_o_financiranju_KULTURA_2016237.8k

pdf
Odluka_o_financiranju_UDRUGA_GRADANA_2016239.9k

pdf
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš335.7k

pdf
Odluka o ID Odluke o izradi UPU CZ1403k

pdf
Odluka o ID Odluke o izradi UPU CZ2192.1k

pdf
Odluka o financiranju - ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB239.8k

pdf
Odluka o izradi ID PPUO Medulin428.8k

pdf
Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU Banjole Kamik68.1k

pdf
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Medulin za 2018. godinu101.7k

doc
Odluka o izvršenju Proračuna 201874.5k

pdf
Odluka o lokalnim porezima Općine Medulin215.5k

pdf
Odluka o naknadi troškova izborne promidžbe za izbor članova Općinskog vijeća Općine Medulin103.6k

pdf
Odluka o naknadi troškova izborne promidžbe za načelnika Općine Medulin110.9k

pdf
Odluka o oslobađanju korisnika prava na informaciju naknade troškova dostave informacije256.7k

pdf
Odluka o proceduri naplate dospjelih_a nenaplacenih potrazivanja4.9M

pdf
Odluka o proceduri stvaranja ugovornih obveza452.4k

pdf
Odluka o proceduri zaprimanja i pračenje računa525.2k

pdf
Odluka o ustroju i vođenju evidencija ugovora310.4k

pdf
Odvodnja otpadnih voda općine Medulin - sustav Banjole1.7M

pdf
Odvodnja otpadnih voda općine Medulin - sustav Banjole-Premantura-Medulin1.1M

pdf
Odvodnja otpadnih voda općine Medulin - sustav Medulin1.5M

pdf
Odvodnja otpadnih voda općine Medulin - sustav Premantura1.6M

pdf
Opci uvjeti DE396.6k

pdf
Opci uvjeti EN338.4k

pdf
Opci uvjeti HR425.7k

pdf
Opci uvjeti IT412.2k

zip
Otvoreno Savjetovanje849.3k

pdf
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2017551.1k

rar
PONOVNA JAVNA RASPRAVA- UPU PREMANTURA ZAPAD-prijedlog plana6.9M

rar
PONOVNA JAVNA RASPRAVA -UPU VINKURAN- prijedlog plana10.5M

pdf
PONOVNA JAVNA RASPRAVA UPU BANJOLE273.3k

pdf
PONOVNA JAVNA RASPRAVA UPU POMER272k

pdf
POPIS SPONZORSTVA I DONACIJA 2015. GODINE46.3k

rar
PPO CENTINERA ZAPAD (SN 5_12)10.8M

rar
PPO KAŠTEJA (SN 4_15)7M

rar
PPO MEDULIN ISTOK (SN 8_14)15M

rar
PPO STUPICE -PREMANTURA ( SN 5_18)13.7M

pdf
PPPomer-Banjole160.9k

zip
PPUO Medulin 2-2007 - 1.dio26.7M

rar
PPUO Medulin 2-2007 - 2.dio48.7M

zip
PPUO Medulin 5-201136.7M

rar
PPUO Medulin – pročišćeni tekst – 8-201821M

pdf
PRAVOVALJANE KANDIDATURE BANJOLE I55.2k

pdf
PRAVOVALJANE KANDIDATURE MEDULIN I62.8k

pdf
PRAVOVALJANE KANDIDATURE MEDULIN II55.2k

pdf
PRAVOVALJANE KANDIDATURE PJESCANA UVALA52.8k

pdf
PRAVOVALJANE KANDIDATURE POMER55k

pdf
PRAVOVALJANE KANDIDATURE PREMANTURA67.6k

pdf
PRAVOVALJANE KANDIDATURE VINKURAN49.3k

zip
PRIJEDLOG PROSTORNOG PLANA_UPU KRASE9.3M

doc
PROGRAM_JAVNIH_POTREBA_UDRUGA_GRADANA_201044.5k

doc
PROGRAM_JAVNIH_POTREBA_U_KULTURI_201060.5k

doc
PROGRAM_JAVNIH_POTREBA_U_OBRAZOVANJU_201055.5k

doc
PROGRAM_JAVNIH_POTREBA_U_SPORTU_201094.5k

doc
PROGRAM_JAVNIH_POTREBA_U_ZDRAVSTVU_I_SOCIJALNOJ_SKRBI_2010114.5k

pdf
PRORACUN OPCINE MEDULIN ZA 2016. GODINU800.7k

pdf
Paola Simunović polugodišnje izvješće122.3k

pdf
Plan nabave 2012188k

pdf
Plan nabave 2012 - II Izmjene i dopune614.7k

pdf
Plan nabave 2012 - I Izmjene i dopune176.4k

pdf
Plan nabave 2012 - IV Izmjene i dopune222.2k

pdf
Plan nabave 2012- III Izmjene i dopune222k

pdf
Plan nabave 20131.2M

pdf
Plan nabave 2013 III izmjena1.4M

pdf
Plan nabave 2013 II izmjene i dopune1.3M

pdf
Plan nabave 2013 I izmjene1.3M

pdf
Plan nabave 20141.2M

pdf
Plan nabave 2014 - III izmjene i dopune1.4M

pdf
Plan nabave 2014 - II izmjene i dopune1.2M

pdf
Plan nabave 2014 - I Izmjene i dopune1.2M

pdf
Plan nabave 20151M

pdf
Plan nabave 2015 - I izmjene i dopune1.4M

pdf
Plan nabave 20161.7M

pdf
Plan nabave 20161.7M

pdf
Plan nabave 2016 - III izmjene i dopune1.2M

pdf
Plan nabave 2016 - II izmjene i dopune1.1M

pdf
Plan nabave 2016 - I izmjene i dopune1.6M

pdf
Plan nabave za 2017 godinu1.3M

pdf
Plan savjetovanja s javnošću za 2016 godinu570.3k

pdf
Plan savjetovanja s javnošću za 2017 godinu253.2k

pdf
Plan savjetovanja s javnošću za 2018 godinu255.5k

pdf
Plan upravljanja okolišem - sustav javne odvodnje Banjole1.3M

pdf
Plan upravljanja okolišem - sustav javne odvodnje Premantura1.2M

pdf
Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna 2015720.8k

pdf
Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna 2013535.3k

pdf
Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna 2014589.8k

pdf
Polugodišnji izvještaj 2016591.6k

pdf
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Medulin za 2018. godinu1.4M

pdf
Ponovna javna rasprava UPU MEDULIN- oglas49.5k

pdf
Popis ugovora 201356.3k

pdf
Popis ugovora 2014414.3k

pdf
Popis ugovora 201579.8k

pdf
Poslovnik OV141.5k

pdf
Poziv2.3M

pdf
Poziv na javni uvid-izlaganje parcelacijskog elaborata222.3k

pdf
Poziv za dostavu komentara za Plan upravljanja okolišem (EMP) i sažetak Studije utjecaja na okoliš za izgradnju kanalizacijskog sustava općina Medulin-Banjole98.6k

pdf
Poziv za dostavu komentara za Plan upravljanja okolišem (EMP) i sažetak Studije utjecaja na okoliš za izgradnju kanalizacijskog sustava općina Medulin-Premantura98.4k

pdf
Poziv za predlaganje programa javnih potreba iz Proracuna za 2015. godinu86.9k

pdf
Poziv za predlaganje programa javnih potreba za 2015.god. udruge gradana123.3k

pdf
Poziv za predlaganje programa javnih potreba za 2015.god. u kulturi_1110.7k

pdf
Poziv za predlaganje programa javnih potreba za 2015.god. u skol. i obr113.2k

pdf
Poziv za predlaganje programa javnih potreba za 2015.god. u sportu_1113k

pdf
Poziv za predlaganje programa javnih potreba za 2015.god. u zdravstvu i113.9k

pdf
Pravilnik_financiranje_javnih_potreba_Opcine_Medulin518.4k

pdf
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave233.5k

pdf
Prethodne_rasprave-UPU_Premantura_i_Vinkuran_Zotta21k

zip
Prijedlog Izmjena i dopuna UPU BANJOLE KAMIK3.3M

7z
Prijedlog Izmjena i dopuna UPU CENTINERE MEDULIN za javnu raspravu3.3M

7z
Prijedlog Izmjena i dopuna UPU KRASE za javnu raspravu4.9M

pdf
Prijedlog Lokalnog programa djelovanja za mlade za razdoblje od 2014-2020827.8k

zip
Prijedlog UPU VOLME JUG6M

pdf
Prijedlog etickog kodeksa duznosnika173.9k

pdf
Prijedlog etickog kodeksa duznosnika173.9k

pdf
Prijedlog etickog kodeksa duznosnika173.9k

pdf
Prijedlog etickog kodeksa sliubenika187.6k

pdf
Prijedlog etickog kodeksa sliubenika187.6k

pdf
Prijedlog etickog kodeksa slizbenika187.6k

pdf
Priopčenje - konačni rezultati91.2k

doc
Program_javnih_potreba_u_kulturi_OM_za_2008_0160.5k

doc
Program_javnih_potreba_u_sportu_OM_za_2008_0188.5k

doc
Program_javnih_potreba_udruga_OM_za_2008_0146.5k

pdf
Program_javnihpotreba_KULTURI2012120.8k

pdf
Program_javnihpotreba_OBRAZOVANJE201252.5k

pdf
Program_javnihpotreba_SPORT45.4k

pdf
Program_javnihpotreba_UDRUGAGRADJANA201252k

pdf
Program_javnihpotreba_ZDRVSOC201285.2k

pdf
Program rada Savjeta mladih Općine Medulin za 2017 godinu259.7k

pdf
Prorac 12 2014_1_RefStr69k

pdf
Prorac 12 2014_2_PRAS150.2k

pdf
Prorac 12 2014_3_NT103k

pdf
Prorac 12 2014_4_RasF86.7k

pdf
Prorac 12 2014_5_PVRIO73.2k

pdf
Prorac 12 2014_6_Bil98.3k

pdf
Prorac 12 2014_7_Obv78.9k

pdf
Prorac 12 2014_8_SPRRAS85.3k

pdf
Proracun 20047.7k

pdf
Proracun 20057.8k

pdf
Proracun 200635.4k

pdf
Proracun 2007128.6k

xls
Proracun 2008 opci dio76.5k

xls
Proracun 2008 poseban dio99k

xls
Proracun 2009104k

xls
Proracun 2010122.5k

pdf
Proracun 2011105.6k

xls
Proracun 20171.2M

xls
Proracun Opcine Medulin za 2017 godinu455k

pdf
Proracun_2014853.7k

pdf
Proračun 2012108.6k

pdf
Proračun 2012 REBALANS II149.9k

pdf
Proračun 2012 REBALANS III - OPĆI DIO32.4k

pdf
Proračun 2012 REBALANS III - POSEBAN DIO221.7k

pdf
Proračun 2013834.4k

pdf
Proračun 2013 REBALANS I649k

pdf
Proračun 2013 REBALANS II785.4k

pdf
Proračun 2014 REBALANS I636.5k

pdf
Proračun 2014 REBALANS II622.2k

pdf
Proračun 2015819.1k

pdf
Proračun 2015 REBALANS I594.2k

pdf
Proračun Općine Medulin za 2018. godinu463.4k

zip
REBALANS II KONAČNO142.1k

pdf
Razgranicenje mjesnih odbora Medulin I i II4.9M

xlsx
Registar ugovora18.7k

xlsx
Registar ugovora 201730.8k

pdf
Rezultati izbora - priopcenje - privremeni rezultati138.5k

pdf
Rezultati izbora za općinskog načelnika56.2k

pdf
Rezultati izbora za općinsko vijeće63.8k

pdf
Rješenje i zbirna lista kandidatura za općinskog načelnika311.9k

pdf
Rješenje i zbirna lista kandidatura za općinsko vijeće354.7k

pdf
Rješenje o imenovanju biračkog odbora za provođenje izbora za članove vijeća mjesnog odbora275.7k

pdf
Rješenje o određivanju biračkog mjesta13.3k

pdf
SLUZBENE 1-20132.4M

pdf
SLUZBENE 1-2014 WEB904.3k

pdf
SLUZBENE 2-20134.3M

pdf
SLUZBENE 2-2014 WEB772k

pdf
SLUZBENE 3-201369k

pdf
SLUZBENE 4 WEB906.5k

pdf
SLUZBENE 4-20131.4M

pdf
SLUZBENE 5 WEB1.2M

pdf
SLUZBENE 5-2013626k

pdf
SLUZBENE 6 WEB238.1k

pdf
SLUZBENE 6-2013144.3k

pdf
SLUZBENE 7-20131.7M

pdf
SLUZBENE 7-2014 WEB2.1M

pdf
SLUZBENE 8 WEB660.7k

pdf
SLUZBENE NOVINE -123462.2k

pdf
SLUZBENE NOVINE 1-128.8M

pdf
SLUZBENE NOVINE 1-2011224.8k

pdf
SLUZBENE NOVINE 2-2011712.6k

pdf
SLUZBENE NOVINE 2-20124.2M

pdf
SLUZBENE NOVINE 3-2011415.4k

pdf
SLUZBENE NOVINE 4-12181.5k

pdf
SLUZBENE NOVINE 4-201171.1k

pdf
SLUZBENE NOVINE 5-2011282.9k

pdf
SLUZBENE NOVINE 5-2012952.3k

pdf
SLUZBENE NOVINE 6-2011502.3k

pdf
SLUZBENE NOVINE 6-2012767.8k

pdf
SLUZBENE NOVINE 7-20112.9M

pdf
SLUZBENE NOVINE 7-201267k

pdf
SLUZBENE NOVINE 8 2012127.6k

pdf
SLUZBENE NOVINE 8-2011292.5k

pdf
SLUZBENE NOVINE 9-2011948.2k

pdf
SLUZBENE NOVINE 9-2014 WEB1.9M

pdf
SN 1-200013M

pdf
SN 1-20011.5M

pdf
SN 1-20023.4M

pdf
SN 1-20032M

pdf
SN 1-2004382.2k

pdf
SN 1-20053.2M

pdf
SN 1-20066.3M

pdf
SN 1-200749.4M

pdf
SN 1-200820.6M

pdf
SN 1-20091.8M

pdf
SN 2-2000599.2k

pdf
SN 2-20011.5M

pdf
SN 2-20021.7M

pdf
SN 2-20032.8M

pdf
SN 2-20044.2M

pdf
SN 2-2005443k

pdf
SN 2-200760.8M

pdf
SN 2-200865.8M

pdf
SN 2-200934.7M

pdf
SN 3-2000724.7k

pdf
SN 3-20013.3M

pdf
SN 3-20021.3M

pdf
SN 3-20031.6M

pdf
SN 3-2004694.9k

pdf
SN 3-200582.7k

pdf
SN 3-20062.1M

pdf
SN 3-200735.6M

pdf
SN 3-200814.9M

pdf
SN 3-201053.8k

pdf
SN 4-2000575.2k

pdf
SN 4-20011.3M

pdf
SN 4-2002306.6k

pdf
SN 4-2003783.6k

pdf
SN 4-200433.3M

pdf
SN 4-2005268.1k

pdf
SN 4-200661.7M

pdf
SN 4-200710.1M

pdf
SN 4-20086M

pdf
SN 4-20093.3M

pdf
SN 5-20001.5M

pdf
SN 5-2001770.7k

pdf
SN 5-20021.4M

pdf
SN 5-2003246.1k

pdf
SN 5-200414.4M

pdf
SN 5-20052.6M

pdf
SN 5-200727.8M

pdf
SN 5-200877.8M

pdf
SN 5-2009128.9k

pdf
SN 6-20011.5M

pdf
SN 6-20031.7M

pdf
SN 6-20045.5M

pdf
SN 6-20052.1M

pdf
SN 6-200750.1M

pdf
SN 6-20082.3M

pdf
SN 6-2009540.3k

pdf
SN 7-20011.4M

pdf
SN 7-20031.7M

pdf
SN 7-20052.9M

pdf
SN 7-20076.1M

pdf
SN 7-20086.8M

pdf
SN 7.1-20092.5M

pdf
SN 8-20035.1M

pdf
SN 8-200543M

pdf
SN 8-200740.2M

pdf
SN 8-200867M

pdf
SN 8-20095.6M

pdf
SN 9-20074.4M

pdf
SN 9-20091.5M

pdf
SN 10-200712.9M

pdf
SN 10-20097.8M

pdf
SN 11-200762.2M

pdf
SN 11-20094.5M

pdf
SN Medulin 01-20151M

pdf
SN Medulin 02-2015244.9k

pdf
SN Medulin 03-20152.7M

pdf
SN Medulin 03-2015 dodatak 021.6M

pdf
SN Medulin 04-2015856.5k

pdf
SN Medulin 05-2015230.8k

pdf
SN Medulin 06-2015 043.1M

pdf
SN Medulin 07-2015 022.1M

pdf
SN Medulin 08-2015 02499.4k

pdf
SN Medulin 09-2015 022.3M

pdf
SN Medulin 09-2015 dodatak 01418.6k

pdf
SN Medulin 10-2015 022.2M

pdf
STATUT OPCINE MEDULIN376.7k

pdf
STRATESKI_PLAN_OPCINE_MEDULIN_2007-20131.1M

pdf
Sluzbene novine br. 3_2014143.1k

pdf
Službene novine OM br 1 - 23.02.2017327.9k

pdf
Službene novine OM br 1 - 31-01-2018671.3k

pdf
Službene novine OM br 1 2.6M

pdf
Službene novine OM br 2 - 12-02-2018303k

pdf
Službene novine OM br 2 -28.03.20174.2M

pdf
Službene novine OM br 2 - dodatak2.2M

pdf
Službene novine OM br 2 3.6M

pdf
Službene novine OM br 3 - 07.06.2017271.2k

pdf
Službene novine OM br 3 - 09-05-20181.2M

pdf
Službene novine OM br 3 1.5M

pdf
Službene novine OM br 4 - 09-05-2018486.1k

pdf
Službene novine OM br 4 - 30.06.2017452.8k

pdf
Službene novine OM br 4 604k

pdf
Službene novine OM br 5 - 06-09-20173.6M

pdf
Službene novine OM br 5 - 19-07-20182M

pdf
Službene novine OM br 5 2.4M

pdf
Službene novine OM br 6 - 06-08-2018268.6k

pdf
Službene novine OM br 6 - 23-10-20171.4M

pdf
Službene novine OM br 6 684.3k

pdf
Službene novine OM br 7 - 06-09-20181.4M

pdf
Službene novine OM br 7 - 15-11-20177.3M

pdf
Službene novine OM br 7 1.9M

pdf
Službene novine OM br 8820.7k

pdf
Službene novine OM br 8 - 06-11-20183.1M

pdf
Službene novine OM br 8 - 21-12-20172.9M

pdf
Službene novine OM br 93.7M

pdf
Socijalni_program_2008_0271.1k

pdf
Strateški plan Općine Medulin 2015-20203.2M

pdf
Strateški razvojni program Općine Medulin za razdoblje od 2015-20203.5M

pdf
Sukob_interesa65.9k

pdf
Susret mladih i rasprava o radnom nacrtu Lokalnog programa djelovanja za mlade640k

pdf
Sustav javne odvodnje Banjole - Sažetak studije utjecaja na okoliš4.5M

pdf
Sustav javne odvodnje Premantura - Sažetak studije utjecaja na okoliš2.7M

pdf
Tablice uz obvezne Biljeske 2015106.5k

xls
Tablice uz obvezne Biljeske 201753.5k

xls
Tablice uz obvezne Bilješke 201647k

zip
UPU-POMER-JAVNA-RASPRAVA-201419.4M

rar
UPU BANJOLE-KAMIK6.9M

zip
UPU BANJOLE- ponovna javna rasprava37.4M

rar
UPU BANJOLE - sn 01_201639.4M

zip
UPU Banjole - ponovna JR27M

rar
UPU CAMPANOZ13.8M

rar
UPU KRASE- prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu7.6M

rar
UPU KRASE- prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu7.6M

zip
UPU KRASE ZONA UGOSTITELJSKO TURISTIČKE NAMJENE7.4M

rar
UPU MEDULIN (SN 2_16)86M

zip
UPU POMER- II. ponovna javna rasprava (2)29.8M

zip
UPU POMER- ponovna javna rasprava21.2M

rar
UPU POMER - sn 01_201610.4M

pdf
UPU PREMANTURA ZAPAD-JAVNA RASPRAVA272.9k

zip
UPU Pješčana uvala - 1. dio 43M

zip
UPU Pješčana uvala - 2. dio 23.1M

zip
UPU Premantura5.9M

zip
UPU STOCCA - usvojen - SNOM 7-1428.3M

pdf
UPUTE_ZA_PRIJAVITELJE_JAVNE_POTREBE_2016_OBJ_2200.3k

zip
UPU TP POMER- usvojen_318.2M

pdf
UPU VINKURAN - javna rasprava273k

rar
UPU VINTIJAN - OBJAVLJENO SN 9-201255.9M

rar
UPU VOLME JUG PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU4.5M

rar
UPU VOLME SCUZA SNOM 5-1418.6M

zip
UPU Vinkuran4M

zip
USVOJEN UPU Banjole Kamik (SNOM 7-15)13.1M

pdf
Ugovor_o_financiranju145.2k

pdf
VMO1 ocitovanje kandidata o prihvacanju kandidature94.5k

pdf
VMO1 ocitovanje kandidata o prihvacanju kandidature 159.5k

pdf
VMO2 prijedlog kandidacijske liste politicke stra102.3k

pdf
VMO 2 prijedlog kandidacijske liste politicke stranke 161.6k

pdf
VMO3 prijedlog kandidacijske liste grupe biraca110.4k

pdf
VMO 3 prijedlog kandidacijske liste grupe biraca174k

pdf
Valter Blašković polugodišnje izvješće78.9k

pdf
Verica Vidmar polugodišnje izvješće107.9k

pdf
Verica_Vidmar_web125.1k

pdf
Wie Nutz Man Med Bike - DE357k

pdf
ZPPI_Godisnje_izvjesce_za_2015214.6k

pdf
ZPPI_Godisnje izvjesce za 2016214.6k

csv
ZPPI_ Godišnje izvješće za 2016 csv19.8k

pdf
ZPPI_Godišnje izvješće za 2017214.2k

csv
ZPPI_Godišnje izvješće za 2017 csv20.3k

pdf
Zahtjev za otpis potrazivanja cl. 137 st. 3 OPZ38.1k

pdf
Zbirne kandidacijske liste73.9k

pdf
divna radolovic rosanda217.5k

pdf
ines_radosevic193.6k

pdf
kristina plisko124.6k

pdf
medica matija191.2k

pdf
merged_claudio501k

pdf
merged_drazen717.4k

pdf
merged_ines_radosevic601.2k