Natječaji – Zapošljavanje

20 05, 2019

Zapošljavanje studenata u Arheološkom parku Vižula

20.05.2019|Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave, Novosti Vižula|

Općina Medulin  otvoriti će dana 12. lipnja 2019. godine  Arheološki park Vižula, te  traži studente za rad  na info punktu i u arheološkoj školi. Planiramo  zapošljavanje četiri studenta, te nudimo satnicu od 25,00 kn te [...]

26 04, 2019

Objavljen oglas na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme, radi poslova čiji se opseg privremeno povećao

26.04.2019|Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

Općina Medulin objavila je Oglas na određeno vrijeme, na 6 mjeseci, na puno radno vrijeme, radi poslova čiji se opseg privremeno povećao za radno mjesto viši-a stručni-a suradnik-ca za prostorno uređenje i gradnju.     Oglas [...]

26 04, 2019

Objavljen javni natječaj za radna mjesta: viši-a stručni-a suradnik-ca za izdavanje akata i viši-a stručni-a suradnik-ca za prostorno uređenje i gradnju na neodređeno vrijeme

26.04.2019|Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

U Narodnim novinama od danas 26. travnja 2019. godine objavljen je javni natječaj za zapošljavanje koje objavljujemo u privitku.     Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.   [...]

1 02, 2019

Objavljen javni natječaj za radno mjesto viši-a stručni-a suradnik-ca za imovinsko pravne poslove na neodređeno vrijeme

01.02.2019|Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

U Narodnim novinama od danas 01. veljače 2019. godine objavljen je javni natječaj za zapošljavanje koje objavljujemo u privitku.     Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama odnosno [...]

12 12, 2018

Objavljen javni natječaj za radno mjesto viši-a stručni-a suradnik-ca za računovodstvo na neodređeno vrijeme

12.12.2018|Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

U Narodnim novinama od danas 12. prosinca 2018. godine objavljen je javni natječaj za zapošljavanje koje objavljujemo u privitku.     Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama odnosno [...]

4 07, 2018

Objavljen javni natječaj za radna mjesta na neodređeno vrijeme

04.07.2018|Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

U Narodnim novinama od dana 04. srpnja 2018. godine objavljen je javni natječaj za zapošljavanje koje objavljujemo u privitku.       Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama odnosno [...]

2 07, 2018

Objavljen oglas na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme, radi poslova čiji se opseg privremeno povećao te zamjenu duže odsutnih službenika

02.07.2018|Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

Općina Medulin objavila je Oglas na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme, radi poslova čiji se opseg privremeno povećao te zamjenu duže odsutnih službenika za radna mjesta:       - Poslovi čiji se opseg privremeno [...]

14 03, 2018

Objavljen javni natječaj za zapošljavanje

14.03.2018|Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

U Narodnim novinama od dana 14. ožujka 2018. godine objavljen je javni natječaj za zapošljavanje koje objavljujemo u privitku.     Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.     [...]

10 11, 2017

Objavljeni javni natječaji za zapošljavanje

10.11.2017|Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

U Narodnim novinama broj 108/2017 od dana 08. studenoga 2017. godine objavljeni su javni natječaji za zapošljavanje koje objavljujemo u privitku.     Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od objave u Narodnim [...]

21 07, 2017

OGLAS na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme, radi poslova čiji se opseg privremeno povećao za radno mjesto REFERENT-ICA ZA OPĆINSKE POREZE

21.07.2017|Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

Na temelju čl. 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11), te čl. 4. i 40. Pravilnika o unutarnjem redu Općine Medulin (Službene [...]