Natječaji – Zapošljavanje

17 08, 2022

Objavljen je oglas za radno mjesto Referenta-ice za izdavanje akata

17.08.2022|Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

Na temelju čl. 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 ), te čl. 4. i 40. Pravilnika o unutarnjem redu [...]

10 06, 2022

Objavljen je Javni natječaj za Referenta-icu-komunalni-a redar-ka i za Referenta-icu-poljoprivredni-komunalni-a redar-ka na neodređeno vrijeme

10.06.2022|Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

Objavljen je Javni natječaj za Referenta-icu-komunalni-a redar-ka - jedan-na izvršitelj-ica na neodređeno vrijeme i za Referenta-icu-poljoprivredni-komunalni-a redar-ka - jedan-na izvršitelj-ica na neodređeno vrijeme.   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 [...]

5 05, 2022

Objavljen je oglas za radno mjesto Komunalni-a izvidnik-ca

05.05.2022|Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

Na temelju čl. 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 ), te čl. 4. i 40. Pravilnika o unutarnjem redu [...]

25 03, 2022

Objavljen je Javni natječaj za radno mjesto Viši-a stručni-a suradnik-ica za prostorno uređenje i gradnju, neodređeno vrijeme, radno mjesto Referenta-ice – komunalni-a redar-ka, neodređeno vrijeme te radno mjesto Referenta-ice poljoprivredni-komunalni redar-ka, neodređeno vrijeme

25.03.2022|Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

Objavljen je Javni natječaj za radno mjesto Viši-a stručni-a suradnik-ca za prostorno uređenje i gradnju na neodređeno vrijeme – jedan izvršitelj-ica , za radno mjesto Referenta-ice - komunalni-a redar-ka - jedan izvršitelj-ica na neodređeno vrijeme [...]

17 03, 2022

Objavljeni oglasi za četiri radna mjesta na određeno vrijeme

17.03.2022|Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

Na temelju čl. 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 ), te čl. 4. i 40. Pravilnika o unutarnjem redu [...]

16 02, 2022

Objavljen Oglas za radno mjesto Viši-a stručni-a suradnik-ica za prostorno uređenje i gradnju na određeno vrijeme i Savjetnik-ica za prostorno uređenje i gradnju na određeno vrijeme

16.02.2022|Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

Objavljen Oglas za radno mjesto Viši-a stručni-a suradnik-ica za prostorno uređenje i gradnju na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme - 1 izvršitelj-ica i Oglas za radno mjesto Savjetnika-ce za prostorno uređenje i gradnju na [...]

16 02, 2022

Objavljen je Javni natječaj za Viši-a stručni-a suradnik-ca za prostorno uređenje i gradnju na neodređeno vrijeme

16.02.2022|Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

Objavljen je Javni natječaj za Viši-a stručni-a suradnik-ca za prostorno uređenje i gradnju na neodređeno vrijeme – jedan izvršitelj-ica.   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana [...]

15 12, 2021

Objavljen je Javni natječaj za Viši-a stručni-a suradnik-ca za prostorno uređenje i gradnju na neodređeno vrijeme

15.12.2021|Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

Objavljen je Javni natječaj za Viši-a stručni-a suradnik-ca za prostorno uređenje i gradnju na neodređeno vrijeme - tri izvršitelja-ica.   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana [...]

15 12, 2021

Objavljen Javni natječaj za prijam u službu i imenovanje Pročelnika/ce

15.12.2021|Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

Objavljen je Javni natječaj za prijam u službu i imenovanje Pročelnika/ce Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti.   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave [...]

25 05, 2021

Zapošljavaju se studenti za rad u Arheološkom parku Vižula

25.05.2021|Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

Općina Medulin započinje s radom Arheološkog parka Vižula. U planu je zapošljavanje studenata na info pultu a detalje možete pogledati u prilogu.   PRILOG:   Javni poziv   OPĆINA MEDULIN

Skip to content