Prostorno planiranje

8 11, 2019

Objavljena je javna rasprava o Prijedlogu UPU VOLME JUG – zona ugostiteljsko turističke namjene

08.11.2019|Novosti i najave, Prostorno planiranje|

Javna rasprava o Prijedlogu UPU VOLME JUG – zona ugostiteljsko turističke namjene, provesti će se od dana 18.11.2019. godine do dana 17.12.2019. godine u ukupnom trajanju od 30 dana.   Dokument o javnoj raspravi možete [...]

17 10, 2019

Objavljena je javna rasprava o Prijedlogu UPU CENTINERA ZAPAD 2- zona ugostiteljsko turističke namjene

17.10.2019|Novosti i najave, Prostorno planiranje|

Javna rasprava o Prijedlogu UPU CENTINERA ZAPAD 2 – zona ugostiteljsko turističke namjene, provesti će se od dana 28.10.2019. godine do dana 27.11.2019. godine u ukupnom trajanju od 30 dana.   Dokument o javnoj raspravi [...]

7 06, 2019

II. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu UPU CENTINERE MEDULIN – zona ugostiteljsko turističke namjene

07.06.2019|Prostorno planiranje|

  II. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu UPU CENTINERE MEDULIN – zona ugostiteljsko turističke namjene, provesti će se od dana 17.06.2019. godine do dana 24.06.2019. godine u ukupnom trajanju od 8 dana.       [...]

7 06, 2019

II. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu ID UPU KRASE – zona ugostiteljsko turističke namjene

07.06.2019|Prostorno planiranje|

II. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu ID UPU KRASE – zona ugostiteljsko turističke namjene,   provesti će se od dana 17.06.2019. godine do dana 24.06.2019. godine u ukupnom trajanju od 8 dana.       [...]

15 03, 2019

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu ID UPU KRASE – zona ugostiteljsko turističke namjene

15.03.2019|Prostorno planiranje|

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu ID UPU KRASE – zona ugostiteljsko turističke namjene, provesti će se od dana 27.03.2019. godine do dana 03.04.2019. godine u ukupnom trajanju od 8 dana.   Javni uvid u Prijedlog [...]

14 03, 2019

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu UPU CENTINERE MEDULIN – zona ugostiteljsko turističke namjene

14.03.2019|Prostorno planiranje|

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu UPU CENTINERE MEDULIN – zona ugostiteljsko turističke namjene, provesti će se od dana 27.03.2019. godine do dana 03.04.2019. godine u ukupnom trajanju od 8 dana.   Javni uvid u Prijedlog [...]

29 11, 2018

Objavljena je javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna UPU KRASE

29.11.2018|Novosti i najave, Prostorno planiranje|

Javna rasprava o Prijedlogu ID UPU KRASE – zona ugostiteljsko turističke namjene, provesti će se od dana 10.12.2018. godine do dana 24.12.2018. godine u ukupnom trajanju od 15 dana.     Dokument o javnoj raspravi [...]

29 11, 2018

Objavljena je javna rasprava o Prijedlogu UPU CENTINERE MEDULIN

29.11.2018|Novosti i najave, Prostorno planiranje|

Javna rasprava o Prijedlogu UPU CENTINERE MEDULIN – zona ugostiteljsko turističke namjene, provesti će se od dana 10.12.2018. godine do dana 08.01.2019. godine u ukupnom trajanju od 30 dana.   Dokument o javnoj raspravi možete [...]

11 10, 2018

Javna rasprava o prijedlogu UPU VOLME JUG – zona ugostiteljsko turističke namjene

11.10.2018|Novosti i najave, Prostorno planiranje|

Objavljena je javna rasprava o prijedlogu UPU VOLME JUG - zona ugostiteljsko turističke namjene.     Tekst javne rasprave pročitajte u prilogu.     PRILOG: Javna rasprava o prijedlogu UPU VOLME JUG - zona ugostiteljsko [...]

12 05, 2016

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu PPUO Medulin

12.05.2016|Novosti i najave, Prostorno planiranje|

Objavljena je Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna PPUO Medulin   Ponovna javna rasprava će se provesti od dana 24. svibnja do 01. lipnja 2016. godine.   Javno izlaganje o Prijedlogu Ciljanih izmjena [...]