Prostorno planiranje

7 02, 2022

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Valbonaša i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Medulin

07.02.2022|Prostorno planiranje|

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Valbonaša i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Medulin, provest će se od dana 14.02.2022. godine do dana 21.02.2022. [...]

31 12, 2021

Ponovna javna rasprava o Urbanističkog plana uređenja Pomer – zona poslovne namjene

31.12.2021|Prostorno planiranje|

Ponovna javna rasprava o Urbanističkog plana uređenja Pomer - zona poslovne namjene, provest će se od dana 10.01.2022. godine do dana 17.01.2022. godine u ukupnom trajanju od 8 dana.   Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana [...]

31 12, 2021

Objavljena je Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Valbonaša

31.12.2021|Prostorno planiranje|

Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Valbonaša i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Medulin, provest će se od dana 10.01.2022. godine do dana 17.01.2022. godine [...]

3 12, 2021

Objavljena je ponovna Javna rasprava o prijedlogu UPU Vinkuran Zotta i zona sporta

03.12.2021|Prostorno planiranje|

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Zotta i zona sporta, provest će se od dana 15.12.2021. godine do dana 22.12.2021. godine u ukupnom trajanju od 8 dana.   Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Vinkuran Zotta i zona [...]

20 10, 2021

Objavljena je Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Stupice 2

20.10.2021|Prostorno planiranje|

  Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Stupice 2, provest će se od dana 28.10.2021. godine do dana 26.11.2021. godine u ukupnom trajanju od 30 dana.   Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Stupice 2 provest će se od [...]

22 09, 2021

Objavljena je ponovna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Strana

22.09.2021|Prostorno planiranje|

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Strana, provest će se od dana 28.09.2021. godine do dana 05.10.2021. godine u ukupnom trajanju od 8 dana.   Javni uvid u Prijedlog Izmjena [...]

23 08, 2021

Objavljena je Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Medulin

23.08.2021|Prostorno planiranje|

  Javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Medulin, provesti će se od dana 30.08.2021. godine do dana 06.09.2021. godine u ukupnom trajanju od 8 dana.   Javni uvid u [...]

25 06, 2021

Izmjena termina za javno izlaganje UPU VINKURAN ZOTTA I ZONA SPORTA

25.06.2021|Novosti i najave, Prostorno planiranje|

Javno izlaganje o Prijedlogu UPU VINKURAN ZOTTA I ZONA SPORTA izvršiti će se dana 05.07.2021. godine s početkom u 17:00 u prostorijama vatrogasnog doma DVD Medulin, Biškupije 283 u Medulinu.   PRILOG: OGLAS_javna_rasprava_UPU_VINKURAN_ZOTTA_I_ZONA_SPORTA  OPĆINA MEDULIN

14 06, 2021

Javno izlaganje za UPU Premantura zapad – ONLINE – 15.06.2021.

14.06.2021|Prostorno planiranje|

Javno izlaganje o Prijedlogu UPU PREMANTURA ZAPAD izvršiti će se dana 15.06.2021. godine s početkom u 17:00 sati putem live stream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena [...]

2 04, 2021

Objavljena je Javna rasprava o Prijedlogu UPU VINKURAN ZOTTA I ZONA SPORTA

02.04.2021|Prostorno planiranje|

Javna rasprava o Prijedlogu UPU VINKURAN ZOTTA I ZONA SPORTA, provesti će se od dana 14.06.2021. godine do dana 13.07.2021. godine u ukupnom trajanju od 30 dana.     Javno izlaganje o Prijedlogu UPU VINKURAN [...]

Skip to content