Prostorno planiranje

20 02, 2020

Objavljena je Javna rasprava o Prijedlogu UPU CENTINERA ZAPAD 1 – zona ugostiteljsko turističke namjene

20.02.2020|Novosti i najave, Prostorno planiranje|

Javna rasprava o Prijedlogu UPU CENTINERA ZAPAD 1 – zona ugostiteljsko turističke namjene, provesti će se od dana 02.03.2020. godine do dana 31.03.2020. godine u ukupnom trajanju od 30 dana.   Dokument o javnoj raspravi [...]

24 01, 2020

Izvješće o Javnoj raspravi o prijedlogu UPU VOLME JUG – zona ugostiteljsko turističke namjene

24.01.2020|Novosti i najave, Prostorno planiranje|

Javno izlaganje o Prijedlogu UPU VOLME JUG izvršilo se dana 10.12.2019. godine s početkom u 18:00 sati u prostorijama Društvenog doma Banjole, Čimulje 24 u naselju Banjole. U prilogu se nalazi Izvješće o Javnoj raspravi [...]

8 11, 2019

Objavljena je javna rasprava o Prijedlogu UPU VOLME JUG – zona ugostiteljsko turističke namjene

08.11.2019|Novosti i najave, Prostorno planiranje|

Javna rasprava o Prijedlogu UPU VOLME JUG – zona ugostiteljsko turističke namjene, provesti će se od dana 18.11.2019. godine do dana 17.12.2019. godine u ukupnom trajanju od 30 dana.   Dokument o javnoj raspravi možete [...]

17 10, 2019

Objavljena je javna rasprava o Prijedlogu UPU CENTINERA ZAPAD 2- zona ugostiteljsko turističke namjene

17.10.2019|Novosti i najave, Prostorno planiranje|

Javna rasprava o Prijedlogu UPU CENTINERA ZAPAD 2 – zona ugostiteljsko turističke namjene, provesti će se od dana 28.10.2019. godine do dana 27.11.2019. godine u ukupnom trajanju od 30 dana.   Dokument o javnoj raspravi [...]

7 06, 2019

II. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu UPU CENTINERE MEDULIN – zona ugostiteljsko turističke namjene

07.06.2019|Prostorno planiranje|

  II. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu UPU CENTINERE MEDULIN – zona ugostiteljsko turističke namjene, provesti će se od dana 17.06.2019. godine do dana 24.06.2019. godine u ukupnom trajanju od 8 dana.       [...]

7 06, 2019

II. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu ID UPU KRASE – zona ugostiteljsko turističke namjene

07.06.2019|Prostorno planiranje|

II. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu ID UPU KRASE – zona ugostiteljsko turističke namjene,   provesti će se od dana 17.06.2019. godine do dana 24.06.2019. godine u ukupnom trajanju od 8 dana.       [...]

15 03, 2019

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu ID UPU KRASE – zona ugostiteljsko turističke namjene

15.03.2019|Prostorno planiranje|

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu ID UPU KRASE – zona ugostiteljsko turističke namjene, provesti će se od dana 27.03.2019. godine do dana 03.04.2019. godine u ukupnom trajanju od 8 dana.   Javni uvid u Prijedlog [...]

14 03, 2019

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu UPU CENTINERE MEDULIN – zona ugostiteljsko turističke namjene

14.03.2019|Prostorno planiranje|

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu UPU CENTINERE MEDULIN – zona ugostiteljsko turističke namjene, provesti će se od dana 27.03.2019. godine do dana 03.04.2019. godine u ukupnom trajanju od 8 dana.   Javni uvid u Prijedlog [...]

29 11, 2018

Objavljena je javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna UPU KRASE

29.11.2018|Novosti i najave, Prostorno planiranje|

Javna rasprava o Prijedlogu ID UPU KRASE – zona ugostiteljsko turističke namjene, provesti će se od dana 10.12.2018. godine do dana 24.12.2018. godine u ukupnom trajanju od 15 dana.     Dokument o javnoj raspravi [...]

29 11, 2018

Objavljena je javna rasprava o Prijedlogu UPU CENTINERE MEDULIN

29.11.2018|Novosti i najave, Prostorno planiranje|

Javna rasprava o Prijedlogu UPU CENTINERE MEDULIN – zona ugostiteljsko turističke namjene, provesti će se od dana 10.12.2018. godine do dana 08.01.2019. godine u ukupnom trajanju od 30 dana.   Dokument o javnoj raspravi možete [...]