Program javnih potreba

25 05, 2021

Objavljeni rezultati javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Medulin za 2021. godinu

25.05.2021|Novosti i najave, Program javnih potreba|

Općina Medulin objavljuje rezultate javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Medulin za 2021. godinu, za sva prioritetna područja natječaja:     Zdravstvo i [...]

27 06, 2019

Objavljeni su rezultati javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Medulin za 2019. godinu, za prioritetno područje KULTURA i UDRUGE GRAĐANA

27.06.2019|Novosti i najave, Program javnih potreba|

Općina Medulin objavljuje rezultate javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Medulin za 2019. godinu, za prioritetno područje KULTURA i UDRUGE GRAĐANA.     [...]

4 06, 2019

Objavljeni rezultati natječaja za financiranje iz područja zdravstva i socijalne skrbi

04.06.2019|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave, Program javnih potreba|

Objavljeni su rezultati javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Medulin za 2019. godinu, za prioritetna područja zdravstva i socijalne skrbi.       [...]

18 05, 2018

Objavljeni rezultati natječaja za financiranje iz područja zdravstva i socijalne skrbi

18.05.2018|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave, Program javnih potreba|

Objavljeni su rezultati javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Medulin za 2018. godinu, za prioritetna područja zdravstva i socijalne skrbi.       [...]

26 01, 2018

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Medulin za 2018. godinu

26.01.2018|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave, Program javnih potreba|

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Medulin za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine [...]

5 01, 2017

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Medulin za 2017. godinu

05.01.2017|Novosti i najave, Program javnih potreba|

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Medulin za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine [...]

5 07, 2016

Objavljeni rezultati natječaja za financiranje iz područja zdravstva i socijalne skrbi

05.07.2016|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave, Program javnih potreba|

Objavljeni su rezultati javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Medulin za 2016. godinu, za prioritetna područja zdravstva i socijalne skrbi.   Rezultate možete [...]

19 05, 2016

Objavljeni rezultati natječaja za financiranje udruga s područja kulture i građana

19.05.2016|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave, Program javnih potreba|

Objavljeni su rezultati javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Medulin za 2016. godinu, za prioritetna područja kulture i udruge građana.   Rezultate možete preuzeti [...]

29 01, 2016

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Medulin za 2016. godinu

29.01.2016|Novosti i najave, Program javnih potreba|

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Medulin za 2016. godinu Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz [...]

Skip to content