Natječaji – Ostalo

26 07, 2018

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup javne površine u Općini Medulin – 2018. – ponovljeni Natječaj

26.07.2018|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

  Povjerenstvo za provedbu natječaja za zakup javnih površina Općine Medulin, temeljem odredbe iz članka VI. Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Medulin za 2018. godinu KLASA: 021-05/18-01/0005, [...]

11 07, 2018

Objavljen ponovljeni javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Medulin za 2018. godinu

11.07.2018|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Objavljen ponovljeni javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Medulin za 2018. godinu.     Ponuditelji svoje ponude dostavljaju u pismenom obliku u zatvorenim omotnicama u roku od sedam (7) dana [...]

21 06, 2018

Objavljeni su rezultati javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Medulin za 2018. godinu, za prioritetno područje KULTURA, IZDAVAČKA DJELATNOST i UDRUGE GRAĐANA

21.06.2018|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Objavljeni su rezultati javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Medulin za 2018. godinu, za prioritetno područje KULTURA, IZDAVAČKA DJELATNOST i UDRUGE GRAĐANA.   [...]

11 06, 2018

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup javnih površina na području Općine Medulin za 2018. godinu

11.06.2018|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Povjerenstvo za provedbu natječaja za zakup javnih površina Općine Medulin, temeljem odredbe iz članka VI. Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Medulin za 2018. godinu KLASA: 021-05/18-01/0005, URBROJ: [...]

22 05, 2018

Obavijest o upisu kandidata u prometnu jedinicu mladeži Općine Medulin za 2018. godinu

22.05.2018|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Objavljena je obavijest o upisu kandidata u prometnu jedinicu mladeži Općine Medulin za 2018. godinu.     UVJETI PRIJEMA Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete: 1. stariji od 16 godina, 2. potvrda o zdravstvenoj sposobnosti, ne [...]

22 05, 2018

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Medulin

22.05.2018|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Objavljen je natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Medulin. Nekretnine se prodaju prikupljanjem pisanih ponuda koje se zaprimaju u Općini Medulin, pisarnica, Medulin, Centar 223, u uredovno radno vrijeme ponedjeljak, srijeda i četvrtak od [...]

21 05, 2018

Objavljen javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Medulin za 2018. godinu

21.05.2018|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Objavljen je natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Medulin za 2018. godinu. Ponuditelji svoje ponude dostavljaju u pismenom obliku u zatvorenim omotnicama u roku od sedam (7) dana od dana obavijesti [...]

18 05, 2018

Objavljeni rezultati natječaja za financiranje iz područja zdravstva i socijalne skrbi

18.05.2018|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave, Program javnih potreba|

Objavljeni su rezultati javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Medulin za 2018. godinu, za prioritetna područja zdravstva i socijalne skrbi.       [...]

17 05, 2018

Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

17.05.2018|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/2018) Općina Medulin  izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Medulin.  Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, [...]

4 05, 2018

Javni poziv za predlaganje nagrada i drugih priznanja Općine Medulin u 2018. godini

04.05.2018|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Pozivaju se građani s prebivalištem na području općine Medulin i pravne osobe sa sjedištem u općini Medulin da Komisiji za nagrade i druga priznanja Općine Medulin dostave prijedloge kandidata za dodjelu javnih priznanja u 2018. [...]