Natječaji – Ostalo

21 05, 2019

Obavijest o upisu kandidata u prometnu jedinicu mladeži Općine Medulin

21.05.2019|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

U prilogu možete pročitati tekst Obavijesti o upisu kandidata u službu prometne jedinice mladeži Općine Medulin za 2019. godinu.   Molbe se dostavljaju u elektroničkom obliku do 15.06.2019. na e-mail adresu Općine Medulin: pisarnica@medulin.hr   Kontakt osoba: [...]

12 05, 2019

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

12.05.2019|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Općina Medulin objavljuje natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora - Ugostiteljski objekti u Arheološkom parku Vižula putem prikupljanja pismenih ponuda.     Odluku, natječaj i grafičke prikaze možete pronaći u prilogu.     PRILOG: [...]

2 05, 2019

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup javne površine u Općini Medulin – 2019.

02.05.2019|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Povjerenstvo za provedbu natječaja za zakup javnih površina Općine Medulin, temeljem odredbe iz članka VI. Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Medulin za 2019. godinu KLASA: 021-05/19-01/0002, URBROJ: [...]

18 04, 2019

Objavljen natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Medulin za 2019. godinu

18.04.2019|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Objavljen je javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Medulin za 2019. godinu.     Ponuditelji svoje ponude dostavljaju u pismenom obliku u zatvorenim omotnicama u roku od sedam (7) dana [...]

4 03, 2019

Javni natječaj za prodaju nekretnina prikupljanjem pisanih ponuda

04.03.2019|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Općina Medulin na temelju Zaključka Načelnika o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina objavljuje NATJEČAJ za prodaju nekretnina.   Javni natječaj otvoren je 15 dana od objave oglasa u Glasu Istre. Javno otvaranje ponuda održat će [...]

12 02, 2019

Obavijest o podnesenom zahtjevu za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

12.02.2019|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Na temelju odredbe članka 98. Stavka 1. i članka 106. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18 i 115/18), članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i [...]

12 02, 2019

Izmjena dijela javnog natječaja za osnivanje prava građenja – Sportska dvorana Banjole, Bumbište

12.02.2019|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Objavljen je Javni natječaj za osnivanje prava građenja radi izgradnje sportske dvorane Banjole, na k.č.br. 852/52, zemljište za sport i rekreaciju, površine 9.890 m2 k.o. Pomer, na razdoblje od 99 godina, pod uvjetima i na [...]

7 02, 2019

Općina Medulin objavila je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u 2019. godini

07.02.2019|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Medulin za 2019. godinu     Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih [...]

15 01, 2019

Javni natječaj za osnivanje prava građenja – sportska dvorana Banjole, Bumbište

15.01.2019|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Objavljen je Javni natječaj za osnivanje prava građenja radi izgradnje sportske dvorane Banjole, na k.č.br. 852/52, zemljište za sport i rekreaciju, površine 9.890 m2 k.o. Pomer, na razdoblje od 99 godina, pod uvjetima i na [...]

19 12, 2018

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom k.č. br. 969/23 k.o. Pomer

19.12.2018|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je  obavijest o  podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom k.č. br. 969/23 k.o. Pomer. U prilogu se nalazi obavijest.   PRILOG:  k.o._Pomer_18.12.2018.