Natječaji – Ostalo

30 11, 2018

Objavljen natječaj za korištenje površine na manifestaciji doček Nove godine u podne 31. prosinca kod Malina u Medulinu

30.11.2018|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Natječaj za korištenje javne površine za pružanje ugostiteljskih i drugih usluga na manifestaciji doček Nove godine u podne kod Malina na vitar u Medulinu 31. prosinca 2018. godine.     Ponude se dostavljaju prema uputama [...]

30 11, 2018

Općina Medulin objavljuje prijedlog liste za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku / akademsku 2018. / 2019.

30.11.2018|Izdvojene novosti, Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Podnositelji zahtjeva za dodjelu stipendija imaju pravo prigovora na Prijedlog liste za dodjelu stipendija u roku od 8 (osam) dana od dana objave Liste. Prigovor se podnosi Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti [...]

9 11, 2018

Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava za razvoj malog gospodarstva i poduzetništva na području općine Medulin

09.11.2018|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Općina Medulin je objavila Javni poziv za dodjelu sredstava za razvoj malog gospodarstva i poduzetništva na području općine Medulin za 2018. godinu.     Za razvoj malog gospodarstva i poduzetništva provoditi će se sljedeće mjere [...]

31 10, 2018

Objavljen natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku 2018./2019. godinu

31.10.2018|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Općina Medulin, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti raspisuje natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za 2018./2019. godinu.     Rok za predaju je do srijede 7. studenog 2018. Prijava u papirnatom [...]

18 09, 2018

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta

18.09.2018|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Ministarstvo poljoprivrede objavilo obavijest o prodaji izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta k.č. br.  969/1 k.o. Pomer.     Obavijest možete pronaći u prilogu.     PRILOG:    Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta

26 07, 2018

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup javne površine u Općini Medulin – 2018. – ponovljeni Natječaj

26.07.2018|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

  Povjerenstvo za provedbu natječaja za zakup javnih površina Općine Medulin, temeljem odredbe iz članka VI. Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Medulin za 2018. godinu KLASA: 021-05/18-01/0005, [...]

11 07, 2018

Objavljen ponovljeni javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Medulin za 2018. godinu

11.07.2018|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Objavljen ponovljeni javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Medulin za 2018. godinu.     Ponuditelji svoje ponude dostavljaju u pismenom obliku u zatvorenim omotnicama u roku od sedam (7) dana [...]

21 06, 2018

Objavljeni su rezultati javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Medulin za 2018. godinu, za prioritetno područje KULTURA, IZDAVAČKA DJELATNOST i UDRUGE GRAĐANA

21.06.2018|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Objavljeni su rezultati javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Medulin za 2018. godinu, za prioritetno područje KULTURA, IZDAVAČKA DJELATNOST i UDRUGE GRAĐANA.   [...]

11 06, 2018

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup javnih površina na području Općine Medulin za 2018. godinu

11.06.2018|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Povjerenstvo za provedbu natječaja za zakup javnih površina Općine Medulin, temeljem odredbe iz članka VI. Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Medulin za 2018. godinu KLASA: 021-05/18-01/0005, URBROJ: [...]

22 05, 2018

Obavijest o upisu kandidata u prometnu jedinicu mladeži Općine Medulin za 2018. godinu

22.05.2018|Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Objavljena je obavijest o upisu kandidata u prometnu jedinicu mladeži Općine Medulin za 2018. godinu.     UVJETI PRIJEMA Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete: 1. stariji od 16 godina, 2. potvrda o zdravstvenoj sposobnosti, ne [...]