Letak_Homo_page-0001Udruga za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda HOMO neprofitna je organizacija koja radi na ostvarivanju i unapređenju ljudskih prava te razvoju demokracije i vladavine prava u RH.

 

 

Sukladno ovlaštenju Ministarstva pravosuđa i uprave udruga se bavi i pružanjem besplatne primarne pravne pomoći usmjerene prema svim ranjivim skupinama sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći i drugim relevantnim propisima, a može biti od koristi i mještanima općine Medulin.

 

 

Svrha besplatne pravne pomoći je ostvarenje jednakosti svih pred zakonom, osiguranje djelotvornog ostvarenja pravne zaštite te pristupa sudu i drugim javnopravnim tijelima, a ostvaruje se kao primarna ili sekundarna pravna pomoć. U svojem pravnom timu udruga raspolaže sa 4 pravnika (3 odvjetnika) koji stoje na raspolaganju za potencijalne korisnike primarne besplatne pravne pomoći.

 

 

O upućivanju u procedure za ostvarivanje besplatne primarne pravne pomoći više na: https://udruga-homo.com/hr/about-us/ odnosno na mob: 097/ 605 5 661

 

 

 

 

 

Udruga HOMO