Vizula slika naslovna

Projekt Arheološki park Vižula  odnosi se na integrirano ulaganje u uređenje poluotoka Vižule kao arheološkog parka za posjetitelje,  te u razvoj turističkih sadržaja,  infrastrukture i sustava upravljanja i promocije temeljenih na kulturnoj baštini.

 

 

Projekt je Općina Medulin prijavila dana 07.03.2016. godine na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“. Ukupna vrijednost projekta je 19.645.579,23  kune, od čega je iz Europskog fonda za regionalni razvoj odobreno sufinanciranje u iznosu od 16.040.624,19 kuna. Dana 27. travnja 2017. godine službeno je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

 

 

Projekt službeno započinje 01. rujna 2017. godine, a provedbene aktivnosti projekta trajat će 24 mjeseca do 01.09.2019. godine.

 

 

Osnovni cilj projekta Arheološki park Vižula je kroz tematski povezana ulaganja temeljenih na obnovi i valorizaciji kulturne baštine – arheološkog nalazišta iz doba antike, doprinijeti održivom društveno – gospodarskom razvoju Općine Medulin kao prepoznatljivog odredišta kulturnog i povijesnog turizma.

 

 

Specifični ciljevi projekta su:

  1. Obnovom, prezentacijom i promocijom adekvatno valorizirati arheološko nalazište i time povećati broj posjetitelja kulturnoj baštini;
  2. Atraktivnim kulturno-turističkim i edukativnim sadržajima temeljenih na temi/povijesnoj priči arheološkog nalazišta povećati broj posjetitelja i produžiti turističku sezonu  u Općini Medulin;
  3. Razvojem sustava upravljanja Arheološkim parkom Vižula te ulaganjem u infrastrukturu i popratne sadržaje Arheološkog parka Vižula potaknuti otvaranje novih radnih mjesta i malih i srednjih poduzetnika te time ostvariti koristi za cijelu zajednicu.

 

 

Projektom je  obuhvaćeno  ulaganje u slijedeće grupe aktivnosti koje zajedno čine koherentni i integrirani program :

  1. Zaštita, obnova, revitalizacija i interpretacija kopnenih i podvodnih arheoloških nalazišta
  2. Uređenje i opremanje šetnice za posjetitelje Vižule
  3. Razvoj kulturnih i turističkih sadržaja  za posjetitelje utemeljenih na kulturnoj baštini
  4. Edukacija o održivom upravljanju i prezentaciji kulturne baštine
  5. Brendiranje, marketing i promocija Arheološkog parka Vižule i destinacije

 

Općina Medulin nositelj je i prijavitelj ovoga projekta, dok su partneri na projektu Turistička zajednica Općine Medulin, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Hrvatski restauratorski zavod te Javna ustanova Kamenjak.

 

loga partneri