Sanitarni kolektor u dijelu naselja Medulin kanal FK-2_8U medulinskom naselju Burle u tijeku je izgradnja sanitarnog kolektora FK-2, odnosno PVC cjevovoda nazivnog promjera DN 200 mm, duljine približno 258 metara, a koji će otpadne vode gravitacijski voditi do spoja na postojeći sanitarni kolektor.

 

 

Cijevi se polažu u rov minimalne širine 0,80, na pješčanu posteljicu debljine 10 cm te će se zatrpati slojem pijeska minimalne debljine 30 cm iznad tjemena cijevi.

Trasa kolektora prolazi dijelom asfaltiranim površinama, a dijelom zelenim površinama te dijelom makadamskim putovima.

 

 

Kompletna kanalizacijska mreža sa svim cjevovodima izvest će se kao vodonepropusna. Ujedno će se ovim projektom omogućiti priključenje za šest novih objekata.

Izvođač radova je tvrtka Regi-elektrik d.o.o., a stručni građevinski nadzor vrši tvrtka Primum-ing d.o.o.

 

 

Plan dovršetka radova je kraj svibnja 2021.godine.

Ugovoreni iznos radova iznosi 399.288,81 kuna bez PDV-a, projekt se sufinancira učešćem Hrvatskih voda od 80%, dok je Općina Medulin osigurala ostatak potrebnih sredstava.

 

 

OPĆINA MEDULIN