Sa zahuktavanjem turističke sezone, komunalne službe susreću se s novim problemima. Javni isporučitelj vodnih usluga na području općine Medulin, Albanež d.o.o. tijekom ljetnih mjeseci primjećuje u sustavu javne odvodnje znatnu količinu biootpada, kojem nije mjesto u kanalizaciji. Radi se o masi koja nastaje kao posljedica korištenja drobilica: to su strojevi za mljevenje otpada, koji se mogu instalirati u sudopere – a postali su popularni u restoranima, koji pomoću njih „recikliraju“ ostatke hrane iz svojih kuhinja, i na taj način smanjuju količinu predanog otpada, a time i račune za smeće. No, samljevena masa otpadaka hrane, masnoće, kostiju, ljuštura od školjkaša, koja se ispušta u sustav javne odvodnje, stvara neprobojne čepove u kanalizacijskom sustavu, blokira protok vode u kanalizacijskim cijevima, a posljedica može biti povratak kanalizacijskog sadržaja natrag u priključene objekte, ili izlijevanje sadržaja kroz šahtove na prometnicama.

 

Skrećemo pozornost da Članak 22. Zakona o gospodarenju otpadom propisuje opću obvezu odvojenog sakupljanja otpada, koja podrazumijeva da je proizvođač biootpada dužan predati biootpad odvojeno od drugog otpada ovlaštenoj osobi ili reciklirati biootpad na mjestu nastanka. Za nepoštivanje navedene zakonske odredbe propisana je i novčana kazna.

 

Recikliranje je svaki postupak uporabe, koja uključuje i ponovnu preradu organskog materijala, kojim se otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu, osim uporabe otpada u energetske svrha, odnosno prerade u materijal koji se koristi kao gorivo ili materijal za nasipavanje. Usitnjavanje  otpada i ubacivanje u kanalizaciju nije recikliranje, prema Zakonu o gospodarenju otpadom.

 

Komunalne službe općine Medulin, tijekom ljetnih mjeseci opterećene su značajno povećanom količinom otpada, kao i velikim protocima vode kroz kanalizacijski sustav. Neodgovorno ponašanje pojedinaca, kojima je jedini imperativ vlastiti profit, dodatno ugrožava funkcioniranje sustava, kvalitetu života cjelokupnog stanovništva, kao i ugled općine Medulin, kao turističke destinacije.

 

ALBANEŽ D.O.O.