Na temelju čl. 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11), te čl. 4. i 40. Pravilnika o unutarnjem redu Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin br. 6/2016), pročelnica Upravnog odjela za poslove načelnika objavljuje:

 

 

OGLAS

na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme,

 radi poslova čiji se opseg privremeno povećao

 za radna mjesta

 

REFERENT-ICA ZA OPĆINSKE POREZE

u Upravnom odjelu za proračun i financije

  • 1 izvršitelj/ica,
  • stručno znanje: srednja stručna sprema ekonomskog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu.

 

 

Tekst oglasa, opis poslova, informacija o plaći i način obavljanja provjere znanja nalazi se PRILOGU.

 

 

PRILOG:

 

 

OPĆINA MEDULIN