Općina Medulin nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („NN“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.). Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Općine Medulin koje se nalazi na adresi https://www.medulin.hr/.

 

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.medulin.hr/ je djelomično u skladu sa Zakonom, zbog neusklađenosti navedenih u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaji navedeni u nastavku je nepristupačan iz razloga:

 • Sve slike nemaju pridružen odgovarajući opis jer je količina arhivskih galerija velika, no radi se na njihovom dodavanju.
 • Video zapisi uglavnom nemaju tekstualne titlove jer bi njihova proizvodnja rezultirala nesrazmjernim troškovima.
 • Neki video i audio zapisi nisu u skladu za traženim zahtjevima jer Općina Medulin nema utjecaja na njihovu proizvodnju već ih samo prenosi.
 • Tekst nema opciju promjene kontrasta.
 • Izgled teksta i veličinu slova nije moguće prilagoditi radi funkionalnih razloga.
 • Dio linkova u arhivskim sadržajima nemaju odgovarajući opis.
 • Neki dio dokumenta u arhivskim sadržajima nisu pravilno opisani, njih je moguće prilagoditi po zahtjevu.
 • Ne koriste se glasovne naredbe

 

Prilagođeni sadržaj

 • Trenutna prosječna Web Accessibility  ocjena (https://www.webaccessibility.com/) web stranice je 92%.
 • Osigurana je responzivnost mrežnih stranica i aplikacija – automatsko prilagođavanje dizajna sadržaja različitim dimenzijama uređaja ili preglednika kojima im se pristupa.
 • Ikone su dovoljno velike i postavljene na takvoj udaljenosti jedna od druge koja omogućava njihovo korištenje osobama s motoričkim poremećajima.
 • koriste se standardni formati datoteka koje čitači zaslona mogu jednostavno interpretirati (PDF, TXT, EPUB, HTML, Word).
 • Podržano je kretanje sadržajem putem tipkovnice.
 • Sadržaj je prilagođen za čitače koje koriste slabovidne osobe.
 • Slike, audio i video zapisi najvećim dijelom imaju odgovarajuće opise.
 • Linkovi najvećim djelom imaju odgovarajuće opise.
 • Tekst je poravnat u lijevo i koristi se font bez serifa.
 • Tekst ima dobar kontrast u odnosu na pozadinu cijele stranice i pozadinu svih tekstualnih okvira.
 • Elementi na slikama imaju dobar kontrast u odnosu na pozadinu slike, a cjelovita slika ima dobar kontrast u odnosu na pozadinu stranice.
 • Navigacijski izbornici imaju vidljivu samo prvu razinu navigacije, dok su podrazine izbornika inicijalno skrivene ili smanjene.
 • Između izbornika i podizbornika ne postoji prazan prostor kako izbornik ne bi “nestao” ukoliko se pokazivačem dovoljno brzo ne pomakne s izbornika na podizbornik.
 • Osigurana je navigacija pomoću tipaka tab/shift+tab jer se čitač ekrana dijaloškim okvirima miče sekvencijalno.
 • Posebni blokovi s tekstom i drugi elementi koji nisu stalno prikazani otvaraju se i zatvaraju dodirom (klikom) miša (ne prelaskom pokazivača preko gumba) ili su stalno prikazani.
 • Na stranicama koje imaju puno teksta umetnute su slike povezane sa sadržajem kako bi se olakšalo razumijevanje teksta osobama koje izvorno koriste hrvatski znakovni jezik.
 • Uz sadržaj se koriste ikone ili drugi grafički sadržaji koji olakšavaju njegovo razumijevanje i označavaju mu svrhu.
 • Web aplikacija za objavljivanje sadržaja podržava sve potrebne funkcionalnosti da se u budućnosti objavljuju potpuno usklađeni sadržaji.

Općina Medulin radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti, te će u narednim nadogradnjama nastojati postići visoku usklađenost.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 19. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Medulin.
Izjava je zadnji put preispitana 19. rujna  2020. Općina Medulin redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Medulin.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte:info@medulin.hr.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte:pristupacnost@pristupinfo.hr.